Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kunstburcht voor dassen op Huis ter Heide

24 januari 2024 | Irma de Potter

Soms moeten huizen wijken voor de aanleg van een snelweg of industrieterrein. Op Huis ter Heide is het een dassenfamilie die moet verhuizen, omdat hun burcht op de plek ligt waar TenneT een groot trafostation bouwt. De dassen schuiven echter de verhuisdatum nog even voor zich uit.

das

Trafostation

De bestaande dassenburcht ligt op de plek waar een groot transformator station komt. Hier takt straks de nieuwe 380 Kv hoogspanningsleiding uit Rilland (Zeeland) aan op het stroomnet om huishoudens en industrie ook in de toekomst van voldoende stroom te kunnen voorzien. Het trafostation komt ten noorden van de rioolwaterzuivering aan de Vloeiveldweg in Tilburg en komt voor een deel in natuurgebied Huis ter Heide van Natuurmonumenten.

Das beschermd

De das is een beschermde diersoort en daarom mag ook zijn burcht niet zomaar worden verstoord. Maar de leveringszekerheid van stroom is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en daarom mag TenneT voor de bouw van het trafostation de burcht verwijderen. Maar niet voordat er ruim voldoende maatregelen zijn genomen die de schade aan de burcht en het leefgebied van de dassen in de directe omgeving herstellen.

Aanleg kunstburcht voor dassen

Aanleg van de kunstburcht voor de dassenfamilie. Je ziet enkele pijpen en kamers. De kunstburcht wordt afgedekt met zand.

Kunstburcht in een dasvriendelijke omgeving

Daarom is er vorig jaar in de nabijheid van de bestaande burcht een kunstburcht aangelegd. Stichting Das&Boom heeft het compensatieplan gemaakt voor een nieuwe burcht en de aanplant. De dassenwerkgroep Loonse en Drunense Duinen is ook betrokken bij de keuze van een geschikte locatie en heeft mede geadviseerd om de met zand afgedekte kunstburcht aan te planten met vruchtdragende struiken, als lokkertje voor de das. Omdat het trafostation deels in het natuurgebied van Natuurmonumenten komt te liggen, moet er natuur worden gecompenseerd. TenneT heeft hiervoor aangrenzende stukken grond aangekocht en gaat deze dasvriendelijk inrichten. Zo komen er graslandjes, waar de dassen hun hoofdvoedsel regenwormen kunnen vinden, en er worden fruitbomen zoals de zoete kers en wilde appel aangeplant. Ook komen er natuurlijke bosranden met sleedoorn, eenstijlige meidoorn en bramen. Want de das is naast vlees ook dol op het fruit en de bessen die deze bomen en struiken leveren.

Winterrust

Voorlopig is de dassenfamilie in winterrust en vertoeft met een aantal dieren in de oude burcht. Mogelijk worden er in februari ook jongen geboren. Omdat de burcht nog steeds bewoond is, wordt deze de komende tijd nauwlettend in de gaten gehouden en mag de burcht niet verstoord worden. Dassen staan er om bekend dat ze honkvast zijn, dus uiteindelijk zullen ze een ‘verhuisimpuls’ moeten krijgen. En laat er in de buurt dan net een aantrekkelijk nieuwbouwburcht vrij zijn die hen welkom heet.

Irma de Potter
Irma de Potter