Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurbegraafplaats Huis ter Heide in mei open

23 maart 2021 | Irma de Potter

Niet alleen de natuur maakt zich op voor een nieuw seizoen, ook op natuurbegraafplaats Huis ter Heide wordt na een jarenlange voorbereiding de laatste hand gelegd aan de inrichting. Vanaf mei kunnen mensen een plek met eeuwige grafrust in de natuur uitkiezen en daarmee ook bijdragen aan een sterkere natuur op Huis ter Heide. Er is nu al een mogelijkheid om een afspraak te maken voor een informatieve wandeling over de natuurbegraafplaats.

Beukenlaan op Huis ter Heide

Natuur tot in de eeuwigheid

De samenwerking van Natuurmonumenten met Natuurbegraven Nederland gaat verder dan alleen een garantie van ‘eeuwige grafrust’ in de natuur. “Het biedt echt kansen om de natuur hier te verbeteren.” zegt Lex Querelle, coördinator natuurbeheer van Natuurmonumenten. Als boswachter werkt hij al meer dan dertig jaar in het gebied en woonde hij met zijn gezin als laatste boswachter, na 100 jaar traditie, in het jachthuis dat nu wordt ingericht als informatiecentrum van de natuurbegraafplaats. “Ik maak de ontwikkeling van de natuur hier al decennia van dichtbij mee” gaat hij verder “en we hebben gelukkig al veel bereikt. Zo is het natuurgebied uitgegroeid tot 1000 hectare, is er een prachtig vennengebied hersteld en zijn de monotone naaldbossen al een stuk gevarieerder dan toen ik hier in 1991 begon. Maar willen we de natuur hier sterker die ‘eeuwigheid’ in leiden, dan is er nog een  extra zetje nodig en Natuurbegraven Nederland gaat ons daarbij helpen”, besluit Querelle.

Soortenrijkdom vergroten

Natuurbegraven Nederland wil de rijkdom aan soorten die leven in de bossen en graslanden van Huis ter Heide vergroten en gaat daarom het leefgebied van planten en dieren verbeteren. Een gezondere bodem en meer structuur en variatie in de begroeiing van bossen, akkers, graslanden en heide vormen hiervoor de basis. Dat levert over een paar jaar een levendige natuur op met een heischraal grasland dat zoemt van de insecten en natuurlijke bosranden volop vlinders en vogels. Op de site van Natuurbegraafplaats Huis ter Heide lees je meer over wat zij precies doen om de natuurdoelen te behalen. 

padenplan natuurbegraafplaats Huis ter Heide

Over paden met vogelnamen is de natuurbegraafplaats straks voor iedereen goed toegankelijk

Met behoud van cultuurhistorie

De samenwerking met Natuurbegraven Nederland maakt het ook mogelijk om het cultureel erfgoed van deze plek te behouden. Het jachthuis is gerenoveerd en ook de historische padenstructuur rond het jachthuis is beter zichtbaar gemaakt. Er zijn nieuwe kronkelpaadjes aangelegd die de toegankelijkheid van de natuurbegraafplaats voor iedereen verbeteren.  Ze hebben namen van vogels die hier leven, zoals specht, boomklever, appelvink en staartmees. 

Informatieve wandelingen

Het is nu al mogelijk om voor dit voorjaar een informatieve wandeling in te plannen bij Natuurbegraven Nederland via 013 303 31 20 of via [email protected]  Zij laten je dan graag het gebied  zien en vertellen we meer over de natuur, natuurbegraven en de mogelijkheden op Natuurbegraafplaats Huis ter Heide.

Irma de Potter
Irma de Potter