Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden in het bos op Huis ter Heide

11 september 2023 | Annette den Dulk

Vanaf half september start Natuurmonumenten met kleinschalige boswerkzaamheden aan de zuidelijke bosrand van natuurgebied Huis ter Heide. Doel is om de ontwikkeling tot een gevarieerder bos te stimuleren, zodat het voor nog meer dieren en planten een geschikt leefgebied wordt. De werkzaamheden zijn beperkt van omvang, maar wel in het gebied waar veel bezoekers wandelen.

eekhoorn in holte dode boomstam

Corsicaanse den

In de jaren 40 van de vorige eeuw is de Corsicaanse den massaal aangeplant in deze regio en ook op Huis ter Heide. In de bosbouw was deze snelgroeiende dennensoort een groot succes. Echter, met de huidige inzichten zien we dat deze den andere inheemse soorten verdringt. “De Corsicaanse den houdt het licht weg van de bodem”, zegt boswachter Gerard van den Burg van Natuurmonumenten. “Doordat het donker wordt op de bosbodem komt de natuurlijke verjonging van soorten die wij graag in het bos zien nauwelijks op gang. Wanneer de Corsicaanse dennen eruit zijn, maken we plaats voor spontane opslag van inheems loofhout”.

 

Corsicaanse den

Corsicaanse den is een snelgroeiende dennensoort

Bosmaatregelenplan

Een bos omvormen tot een echt natuurbos is niet een kwestie van ingrijpen en klaar. Er wordt steeds op een klein oppervlak gewerkt. Gerard: “Het bosgebied op Huis ter Heide is in drie vakken verdeeld en in ieder vak wordt eens in de negen jaar gewerkt. In dat vak mogen maximaal 10% van de maatregelen worden uitgevoerd. In zo’n vak bepalen we voorafgaand aan de werkzaamheden welke bomen moeten blijven staan en welke niet. Dat noemen we blessen: de bomen krijgen een gekleurde stip waarmee duidelijk is wat er met de boom moet gebeuren. Ook bepalen we vooraf in het werkvak de rijrichtingen en stapelplekken. Op kaarten zijn bijzonderheden ingetekend zoals een mierenhoop of dassenburcht. Al dat werk is verricht en nu kunnen de werkzaamheden plaatsvinden.” Uiterlijk in januari zijn de werkzaamheden afgerond.

Einddoel

Einddoel van alle maatregelen is een gemengd bos met naald- en loofbomen en veel begroeiing onder de bomen van struiken en bosplanten. Ook moet er meer dood hout in het bos komen en voldoende zonnige plekjes. Vlinders en andere insecten zo ook vogels en kleine zoogdieren profiteren hiervan door middel van extra voedsel en schuilmogelijkheden.

dood hout doet leven

Dood hout is een voedselbron én schuilplaats in één

Annette den Dulk
Annette den Dulk