Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Natuurgebied

IJdoorn

Polder IJdoorn

Welkom in IJdoorn

Vogelrijke polder vlak bij Amsterdam en het oude vissersdorpje Durgerdam. Bekijk weidevogels vanuit het nieuwe vogelkijkpunt.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over IJdoorn

Over het gebied

Vogelrijke polder vlak bij Amsterdam en het oude vissersdorpje Durgerdam. Bekijk weidevogels vanuit het nieuwe vogelkijkpunt.

Polder vol vogels

De 'grote polder' bestaat voor het grootste deel uit grasland waar weidevogels als tureluur, kieviet en grutto hun toevlucht vinden. De 'kleine polder' bestaat uit plassen en rietmoeras. Hier komen veel trekvogels na hun lange tocht uit Afrika voedsel zoeken. Zoals de roomwitte lepelaar die stekelbaarsjes en garnaaltjes uit het ondiepe water 'lepelt'. In de rietlanden broeden bedreigde vogels. Ook ijsvogels, bruine kiekendieven en noordse woelmuizen komen in IJdoorn voor.

Vanaf de ingang van IJdoorn aan de Durgerdammerdijk loopt een wandelpad naar het vogelkijkpunt. Hier heb je uitzicht op de vogels in de polder.

Lepelaars

Ringslangen

Om de ringslangen een handje te helpen leggen vrijwilligers elk jaar 'broeihopen' aan. In deze hopen van grond en maaisel is het lekker warm en vochtig. Een prima plekje voor de ringslangen om hun eieren uit te broeden en te overwinteren. In het omringende water vinden ringslangen hun lievelingskostje, kikkers.

Planten in de polder

In het voorjaar is de polder geel van de dotterbloemen. Je vindt hier ook andere planten die karakteristiek zijn voor het veenweidegebied zoals gele lis, heemst en rietorchis.

Stepping stone

IJdoorn is belangrijk als een soort stapsteen voor de natuur rond Amsterdam; het verbindt natuurgebieden met elkaar. In de afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten veel werk verzet en de omstandigheden voor weidevogels en andere dieren verbeterd.

IJdoorn luchtfoto

Dijkversterking rond IJdoorn

In 2017 wordt een plan gemaakt voor de dijkversterking van de Markermeerdijken bij IJdoorn. Natuurmonumenten heeft een enquete uitgezet om te horen waarvan mensen op IJdoorn genieten en welke variant van dijkversterking de voorkeur heeft. De resultaten daarvan vindt je hier.

Deze meningen nemen we mee bij het bepalen van het standpunt over de diverse voorstellen voor de vergroting van de waterveiligheid in dit gebied.

Bezoekersinformatie

Verkennen

MolenWindmolen IJwind.
IJdoorn

Nieuws van de boswachter