Natuurgebied

IJdoorn

Polder IJdoorn

Welkom in IJdoorn

Vogelrijke polder vlak bij Amsterdam en het oude vissersdorpje Durgerdam. Bekijk weidevogels vanuit het vogelkijkpunt.

Miriam ten Haaf
Miriam ten Haaf

Boswachter van dit gebied

Meer over IJdoorn
 • Nieuws
 • Routes
 • Projecten
 • Over het gebied

  Vogelrijke polder vlak bij Amsterdam en het oude vissersdorpje Durgerdam. Bekijk weidevogels vanuit het nieuwe vogelkijkpunt.

  Polder vol vogels

  De 'grote polder' bestaat voor het grootste deel uit grasland waar weidevogels als tureluur, kieviet en grutto hun toevlucht vinden. De 'kleine polder' bestaat uit plassen en rietmoeras. Hier komen veel trekvogels na hun lange tocht uit Afrika voedsel zoeken. Zoals de roomwitte lepelaar die stekelbaarsjes en garnaaltjes uit het ondiepe water 'lepelt'. In de rietlanden broeden bedreigde vogels. Ook ijsvogels, bruine kiekendieven en noordse woelmuizen komen in IJdoorn voor.

  Vanaf de ingang van IJdoorn aan de Durgerdammerdijk loopt een wandelpad naar het vogelkijkpunt. Hier heb je uitzicht op de vogels in de polder.

  Ringslang

  Ringslang

  Ringslangen

  Om de ringslangen een handje te helpen leggen vrijwilligers elk jaar 'broeihopen' aan. In deze hopen van grond en maaisel is het lekker warm en vochtig. Een prima plekje voor de ringslangen om hun eieren uit te broeden en te overwinteren. In het omringende water vinden ringslangen hun lievelingskostje, kikkers.

  Planten in de polder

  In het voorjaar is de polder geel van de dotterbloemen. Je vindt hier ook andere planten die karakteristiek zijn voor het veenweidegebied zoals gele lis, heemst en rietorchis.

  Stepping stone

  IJdoorn is belangrijk als een soort stapsteen voor de natuur rond Amsterdam; het verbindt natuurgebieden met elkaar. In de afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten veel werk verzet en de omstandigheden voor weidevogels en andere dieren verbeterd.

  Rietland

  Het rietland wordt elk jaar gemaaid om de bijzondere dier- en plantensoorten in stand te houden. Riet dat na de maaiacties blijft staan heeft een hogere natuurwaarde dan nieuw riet. Want hier is veel voedsel te vinden voor de rietvogels en er is volop nestgelegenheid.

  Vogels in de kleine polder van IJdoorn

  De Kleine Polder van lJdoorn is een belangrijk voedselbron voor vogels. Je treft hier in het vroege voorjaar grote groepen aan die na een lange reis uit Afrika weer op krachten komen. Verrekijkers in de aanslag!

  Lees meer

  Weidevogelbeheer in de grote polder

  Weidevogels vinden hun toevlucht in polder lJdoorn. Maar ook hier hebben ze het niet gemakkelijk. Daarom verbetert Natuurmonumenten in lJdoorn de omstandigheden voor deze weidevogels.

  Lees meer

  Dijkversterking rond IJdoorn

  In 2017 wordt een plan gemaakt voor de dijkversterking van de Markermeerdijken bij IJdoorn. Natuurmonumenten heeft een enquete uitgezet om te horen waarvan mensen op IJdoorn genieten en welke variant van dijkversterking de voorkeur heeft.

  Deze meningen nemen we mee bij het bepalen van het standpunt over de diverse voorstellen voor de vergroting van de waterveiligheid in dit gebied.

  IJdoorn

  De mooiste routes

 • Fietsen

  Fietsroute IJmeer

  Fraaie fietstocht door polders, over dijkjes, langs water, cultuurhistorie en gezellige terrasjes.

  • 35.18 km
 • Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Huisregels

  Extra informatie

  IJdoorn

  Nieuws van de boswachter

  Direct naar

  logo