Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

IJdoorn

Polder IJdoorn

Welkom in IJdoorn

Vogelrijke polder vlak bij Amsterdam en het oude vissersdorpje Durgerdam. Bekijk weidevogels vanuit het vogelkijkpunt.

Meer over IJdoorn

Over het gebied

Vogelrijke polder vlak bij Amsterdam en het oude vissersdorpje Durgerdam. Bekijk weidevogels vanuit het nieuwe vogelkijkpunt.

Polder vol vogels

De 'grote polder' bestaat voor het grootste deel uit grasland waar weidevogels als tureluur, kieviet en grutto hun toevlucht vinden. De 'kleine polder' bestaat uit plassen en rietmoeras. Hier komen veel trekvogels na hun lange tocht uit Afrika voedsel zoeken. Zoals de roomwitte lepelaar die stekelbaarsjes en garnaaltjes uit het ondiepe water 'lepelt'. In de rietlanden broeden bedreigde vogels. Ook ijsvogels, bruine kiekendieven en noordse woelmuizen komen in IJdoorn voor.

Vanaf de ingang van IJdoorn aan de Durgerdammerdijk loopt een wandelpad naar het vogelkijkpunt. Hier heb je uitzicht op de vogels in de polder.

Ringslang

Ringslang

Ringslangen

Om de ringslangen een handje te helpen leggen vrijwilligers elk jaar 'broeihopen' aan. In deze hopen van grond en maaisel is het lekker warm en vochtig. Een prima plekje voor de ringslangen om hun eieren uit te broeden en te overwinteren. In het omringende water vinden ringslangen hun lievelingskostje, kikkers.

Planten in de polder

In het voorjaar is de polder geel van de dotterbloemen. Je vindt hier ook andere planten die karakteristiek zijn voor het veenweidegebied zoals gele lis, heemst en rietorchis.

Stepping stone

IJdoorn is belangrijk als een soort stapsteen voor de natuur rond Amsterdam; het verbindt natuurgebieden met elkaar. In de afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten veel werk verzet en de omstandigheden voor weidevogels en andere dieren verbeterd.

Rietland

Het rietland wordt elk jaar gemaaid om de bijzondere dier- en plantensoorten in stand te houden. Riet dat na de maaiacties blijft staan heeft een hogere natuurwaarde dan nieuw riet. Want hier is veel voedsel te vinden voor de rietvogels en er is volop nestgelegenheid.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

IJdoorn

Nieuws