Ga direct naar inhoud
Nieuws

Amsterdam: plaats windmolens op de juiste plek

17 december 2020 | Roos Kooiman

Natuurmonumenten vraagt de gemeente Amsterdam om met de keuze van locaties voor windmolens rekening te houden met de natuur en het landschap.

IJdoorn

De gemeenten Amsterdam onderzoekt op dit moment de mogelijkheden en onmogelijkheden van het plaatsen van windmolens in een aantal zoekgebieden. Natuurmonumenten ondersteunt dat proces en vraagt de gemeente Amsterdam om met de keuze van locaties voor windmolens rekening te houden met de natuur en het landschap. Natuurmonumenten is vóór het opwekken van duurzame energie maar windmolens zullen het landschap veranderen en hebben invloed op onze natuur. We pleiten er daarom voor om kwetsbare natuurgebieden in de regio Amsterdam te ontzien.

In de afgelopen maanden kwamen de concept Regionale Energiestrategieën (RES) uit waaronder die van Amsterdam. Hierin staan zoeklocaties voor windmolens en zonnevelden. De gezamenlijke natuurorganisaties in Noord-Holland gaven begin dit jaar al aan waar naar hun idee géén ruimte is voor windmolens vanwege natuur en waardevol landschap en waar plaatsing onder voorwaarden wél zou kunnen. Om een ‘confetti’ van windmolens te voorkomen, pleiten ze voor clustering.

Niet in vogeltrekgebied

Rond Amsterdam is volgens Natuurmonumenten ruimte te vinden voor het plaatsen van de beoogde zeventien windmolens. Bijvoorbeeld in het Westelijk havengebied, mits goed ingepast en met betrokkenheid van bewoners. Natuurmonumenten heeft bezwaren tegen windmolens langs en in het IJmeer. Deze plek wordt nu als mogelijke  locatie wel onderzocht. “Het IJmeer is een belangrijk gebied voor de vogeltrek. Daar passen geen windmolens in. Ook vanwege het landschap zijn de randen van het IJmeer niet geschikt voor windmolens. Hier eindigt de stad en begint de openheid” aldus Willem Hellevoort, ambassadeur Natuurmonumenten in Noord-Holland.  

Uitwerking Klimaatakkoord

In 30 Regionale Energie Strategieën (RES) worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Samen moeten de regio’s – waarvan twee in Noord-Holland - ruimte zoeken om 35 TWh duurzame energie op land op te wekken. Dit kan door windmolens of zonnevelden. Natuurmonumenten hoopt dat met haar inspanningen bij de RES-en, en die van de andere Noord-Hollandse natuurorganisaties, het Noord-Hollandse landschap en de natuur ook voor de toekomst te behouden.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter