Ga direct naar inhoud
Nieuws

Flamingo’s in de minderheid in polder IJdoorn

16 juli 2020 | Jowien van der Vegte

In de vogelplas in polder IJdoorn bij Durgerdam is een groepje flamingo’s neergestreken. Veel vogelliefhebbers zijn al komen kijken en het heeft in kranten en online nieuws gestaan. Natuurmonumenten is trots dat dit gebiedje zo populair is bij waadvogels. De flamingo’s zijn een leuke kleurige topper naast alle andere vogels die hier te zien zijn.

Flamingo Texel

Polder IJdoorn is in de zomer voor vogels een favoriet gebied om even wat extra te eten voor de grote tocht naar de overwinteringsgebieden in Zuid-Europa en Afrika. Veel vogels beginnen daar nu al aan.

Ook in 2015 zijn er flamingo’s te gast geweest in polder IJdoorn. De polder met de vogelplas is ook in trek bij rietvogels zoals baardmannetjes en kleine karekiet. Ook zijn grote vogels zoals de prachtig witte lepelaar, de kleurige purperreiger en de zwart-witte kluut er regelmatig te zien. En slobeend, krakeend en watersnip worden vaak gezien.

Vermijd drukte voor mens en vogel

Er is door de flamingo’s zoveel toeloop van mensen die komen kijken naar het groepje grote roze vogels, dat het vogelkijkpunt soms méér dan vol staat met mensen. Het is belangrijk dat mensen op het paadje en het vogelkijkpunt blijven en niet afwijken. De grote belangstelling kan namelijk voor flinke verstoring onder vogels zorgen, waardoor ze niet genoeg tijd en ruimte hebben om voedsel te zoeken en te rusten.

Vermijd drukke momenten en geef elkaar én alle vogels de rust en ruimte die ze nodig hebben door op het pad en het vogelkijkpunt te blijven.

drukte op vogelkijkpunt polder IJdoorn

drukte op vogelkijkpunt polder IJdoorn

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter