Ga direct naar inhoud
Nieuws

Rust voor baardmannetjes in polder IJdoorn

28 mei 2020 | Jowien van der Vegte

Polder IJdoorn is een oase van rust voor vogels. Vanaf de dijk kun je met een verrekijker prachtig de polder in kijken en het vogelkijkpunt in de polder is een prachtige plek om eens rustig te zitten, kijken en luisteren. Het is heel belangrijk om het in de polder rustig te houden. Verstoring door wandelaars of honden kan voor de vogels al gauw funest zijn.

Baardmannetjes

In Polder IJdoorn worden de broedvogels geteld. Hiermee houdt Natuurmonumenten bij hoe het met de dieren gaat en of het beheer de goede resultaten geeft. Doordat het gebied is ingericht als rustgebied voor de vogels levert de telling leuke waarnemingen op: een baardmannetje met nestmateriaal, kleine plevier en bemoedigende aantallen grutto, kievit en zomertaling. Er is zijn veel rietvogels zoals baardmannetje, blauwborst en Cetti’s zanger. Tot nu toe zijn er 16 broedpaar grutto, wat voor deze polder een mooi aantal is. Er broeden ook veel slobeenden.

Ook het ganzenbeheer lijkt effect te hebben: er is een afname van brandgans en grauwe gans. Dat er minder ganzen zijn is meteen positief voor de weidevogels, want die houden van lang gras met veel insecten. Ganzen vreten veel gras en vertrappen ook veel.

Kortom: het lijkt een mooi jaar te zijn voor de broedvogels in Polder IJdoorn!

Vogelkijkpunt

De polder is - op het vogelkijkpunt na - niet toegankelijk voor mensen: de rest is rustgebied voor de vogels. Nu in het voorjaar is dat belangrijk voor broedende vogels, in het najaar en voorjaar voor trekvogels die voedsel zoeken en rusten.

Voor vissen en vogels

Natuurmonumenten wil de polder nog aantrekkelijker maken voor weidevogels en voor vis. In de loop van deze zomer start een project waarbij de waterhuishouding verbeterd wordt en beter regelbaar zal zijn. Voor vissen worden de sloten van de polder ook makkelijker toegankelijk door een vistrap. De weidevogels hebben het nu moeilijk met voedsel zoeken door de droogte. Er wordt wel water ingelaten en het slootpeil staat hoog genoeg, maar het water komt niet ver in de greppels, waardoor de percelen uitdrogen en de grond hard wordt. Daarin is het moeilijk beestjes zoeken voor de weidevogels. Na uitvoering van het project zal droogte veel minder effect hebben en blijven de percelen vochtiger.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter