Fietsen

Fietsroute IJmeer

Fietsen

Fietsroute IJmeer

Fraaie fietstocht door polders, over dijkjes, langs water, cultuurhistorie en gezellige terrasjes.

Het klinkt mooi, natuur bij de stad. Maar wat betekent het precies? Stap op de fiets en laat je verrassen tijdens deze tocht rond het IJmeer. Zelfs vlak langs de A1 ervaar je het buitengevoel. Je fietst tussen stad en land, tussen drukte en stilte, tussen mens en dier. Met het ooit zo omstreden IJburg steeds aan je zijde. Door de geur van de schapen op de dijk waan je je op het platteland. En dat terwijl je Amsterdam bijna aan kunt raken…

IJburg is een Amsterdamse woonwijk, gebouwd in het IJmeer. Verschillende projecten van Natuurmonumenten, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland hebben gezorgd voor waardevolle natuur rond dit bijzondere stadsdeel.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Zeeburg I
  • Zuiderzeeweg 46a, 1095 KJ Amsterdam (NH)
  • Parkeerplaats Zeeburg I ligt aan de westelijke zijde van de ringweg A10, afslag S114, naast ingang Piet Hein tunnel.

De route

 Startpunt

1IJburg

Je fietst over de boulevard op IJburg. Aan je rechterhand de nieuwe woonwijk. Links uitzicht op het IJmeer. VogeleilandIn de verte zie je het Natuureiland liggen dat zijn bestaan te danken heeft aan de vogels. Omdat de opgespoten zandplaten voor de aanleg van IJburg zo in trek waren bij vogels, besloten de ontwerpers er eentje speciaal voor hen te maken.Schone mosselenDe stenen die op de bodem van het IJmeer zijn aangebracht, vormen een ideale voedingsbodem voor driehoeksmosselen. Deze diertjes filteren slib uit het meer en zorgen er zo voor dat het water helder blijft. En driehoeksmosselen worden weer graag gegeten door vissen en watervogels.Aan einde rechts en direct eerste weg linksaf (Marius Meijboomstraat), richting Muiden en Weesp. Iets verderop linksaf, fietspad. Ga op tweede brug scherp rechtsaf. Aan het einde rechtsaf, onder viaduct door. Direct daarna aan je linkerhand Diemervijfhoek.

IJburg
IJburg
IJburg
IJburg

2Diemervijfhoek

Zet je fiets even tegen het hek en wandel het rondje van ± 3 km door de Diemervijfhoek. Halverwege is er een prachtig uitzichtpunt over het IJmeer. Opgelet: het deel van het pad na het uitzichtpunt kan zeer modderig zijn.Mooi modderigDe Diemervijfhoek was een baggerdepot uit de jaren 60. Nu is het een klein maar zeer waardevol natuurgebied dat een belangrijk tussenstation vormt in de natuurverbinding. Het is uitgegroeid tot een wilgenmoeras met honderden ringslangen en duizenden kikkers. Op zomeravonden is het hier een gekwaak van jewelste.Anders-ommetjeDe route gaat verder via de Natuurboulevard richting Muiden. Deze is op de fiets alleen toegankelijk van 1 maart tot 1 november. Je kunt buiten deze periode dit deel overslaan en de route onder het viaduct door vervolgen in de richting van het Diemerpark.Vervolg fietspad en ga bij splitsing rechtdoor door hek (Jan Kerstenpad). Na ongeveer 1 km uitzichtpunt over Baai van Ballast.

Diemervijfhoek
Diemervijfhoek
Diemervijfhoek
Diemervijfhoek

3Baai van Ballast

Je staat op de oever en kijkt over het water van de Baai van Ballast uit. Deze baai dankt zijn fraaie naam aan de firma Ballast die hier in de jaren 70 zand won voor de aanleg van de Amsterdamse wijk Venserpolder.In de landtong die de baai afscheidt van het IJmeer is een kreek aangelegd. Hierdoor ontstond een geïsoleerd stuk moerasbos, omringd door rietkragen. Daar voelen rietvogels zoals roerdomp, waterral, baardman en blauwborst zich prima thuis. Het water wemelt van de zoetwatervissen en ook de ringslang weet hier zijn weg te vinden.Vervolg fietspad langs IJmeer.

Baai van Ballast
Baai van Ballast
Baai van Ballast
Baai van Ballast

4Voor Pampus

Vlak voor de kust zie je de luwtedam liggen. In de verte ligt het eiland Pampus.In de luwteDoor de aanleg van de luwtedam is een rustig watergebied ontstaan, ideaal voor tal van dieren. In het water groeien waterplanten waar vissen tussendoor zwemmen en op het water dobberen vogels als fuut en meerkoet relaxed rond. In het riet laten de zangvogels van zich horen en in de schemering vangt een vleermuis al vliegend insecten. Ook voor mensen is het hier goed toeven. Lekker even voor Pampus liggen…Fietspad gaat in Muiden over in Zeestraat. Neem 4e straat rechts, Amsterdamsestraat. Op rotonde 1e afslag, Amsterdamsestraatweg.

Voor Pampus
Voor Pampus
Voor Pampus
Voor Pampus
Voor Pampus
Voor Pampus

5Mooi werk

Op deze plaats zal de komende jaren veel veranderen. Aan de overkant van de vaart staat de voormalige kruitfabriek van Muiden. Op dat terrein zullen (hoogstwaarschijnlijk) huizen worden gebouwd. Aan de andere kant ligt de A1. Die wordt verlegd en zal verderop via een aquaduct onder de Vecht door geleid worden. Bij het aquaduct komt een ecologische zone zodat dieren de A1 veilig kunnen passeren.Aan einde rechtdoor over fietspad langs oprit A1. Na 2 km, rechtsaf over brug richting Maxis. Fietspad gaat over parkeerplaats. Vlak voor toegangsweg naar elektriciteitscentrale, rechtsaf fietspad. Aan einde linksaf, over fietspad langs Diemervijfhoek. Onder viaduct door en rechtdoor over fietspad naar Diemerpark.

6Diemerpark

Je fietst hier zomers tussen de prachtig bloeiende wilde planten, zoals het roze kaasjeskruid. Af en toe steekt er een konijn over.Ingepakt en welHet is best moeilijk voor te stellen dat dit ooit een gifbelt was … Je merkt het aan een paar zaken: door de bodemsanering kunnen hier geen grote bomen groeien (de grond is ingepakt) en hier en daar zie je een buis, putdeksel of bronpomp. Gelukkig zijn deze veelal onzichtbaar door de uitbundige begroeiing. En tussen die begroeiing glijdt de ringslang, kwaakt de groene kikker en broeden vele vogels.Red de ringslangVoor de sanering werden de ringslangen van de Diemerzeedijk met de hand gevangen. In het Diemerpark vonden ze een nieuw thuis. Inmiddels is de populatie uitgegroeid tot een van de grootste van Noordwest-Europa.Fietspad steeds rechtdoor blijven volgen, gaat later over in Diemerzeedijk.

Diemerpark
Diemerpark
Diemerpark
Diemerpark

7Bovendiep

Vlak naast de Zeeburgerbrug over het Buiten-IJ zie je kleine dammetjes liggen. Deze maken deel uit van de ecozone Bovendiep. Dit moerasachtige gebied verbindt het Diemerpark met het Zeeburgereiland.MuizenstapjesVeel dieren hebben het hier naar hun zin: vlinders, wilde bijen, vogels, ringslangen en ook zoogdieren als spitsmuis en wezel. Ze gebruiken de dammetjes als steppingstones om van het ene naar het andere natuurgebied te komen. Zo hoeven ze steeds maar een kleine afstand te vliegen, te fladderen, te kruipen, te trippelen of te zwemmen.Weg blijven volgen langs ingang Amsterdam-Rijnkanaal. Na een bocht naar rechts neem je tweede weg links. Dan eerste weg rechts. Drukke Zuiderzeeweg oversteken en direct linksaf. Bij stoplichten rechtdoor over Schellingwouderbrug. Bij rotonde eerste afslag en daarna rechts aanhouden. Aan je rechterhand ligt Schellingwoude. 

Bovendiep
Bovendiep
Bovendiep
Bovendiep

8Schellingwoude

Je fietst om een klein natuurgebiedje dat van groot belang is als ecologische verbindingszone.Muis of mol?Naast de – inmiddels welbekende – ringslang, komt hier ook de noordse woelmuis voor. Deze muis wordt in de volksmond ook wel zeemol genoemd. Hij beweegt zich in het water net zo gemakkelijk als op het land. Niet zo’n waterrat? Voor de echte landrotten onder ons zijn er trekpontjes om het gebiedje met droge voeten te verkennen.Aan einde weg linksaf, Durgerdammerdijk. Je komt nu in Durgerdam. Na het dorp neem je fietspad dijk op. Dijk direct weer afrijden, doodlopende weggetje in naar IJdoorn. 

Schellingwoude
Schellingwoude
Schellingwoude
Schellingwoude

9IJdoorn

Laat ook hier de fiets even voor wat hij is en wandel naar het uitzichtpunt.VogelsIJdoorn is een belangrijke plek voor veel vogels zoals grutto en kievit. Met een beetje geluk (en in het voorjaar) zie je een lepelaar: een grote, sierlijke, witte vogel die al scheppend met zijn lepelvormige snavel allerlei diertjes uit het water zeeft. Groen en geelDe polder IJdoorn ziet in het voorjaar geel van de duizenden dotterbloemen. Voor en na deze bloemenzee kleurt het gebied helemaal groen. Van bovenaf is nog goed te zien dat hier in de middeleeuwen veen werd gestoken. Kaarsrechte kreken en strakke sloten doorklieven het vlakke land.Uitstapje: Voor uitkijkpunt Hoeckelingsdam (10) ga je bij toegangshek IJdoorn de dijk weer op en op de dijk direct rechtsaf (Uitdammerdijk).Voor vervolgen route naar Zwarte Gouw (11) fiets je klein stukje terug richting Durgerdam. Ga vlak voor dorp rechts (Durgerdammergouw). Na ca. 700 m rechtsaf fietspad in, richting Holysloot. Aan einde linksaf, richting Ransdorp (Bloemendalergouw). Bij splitsing rechtdoor (Nieuwe Gouw) en fietspad volgen. Eerste fietspad naar links negeren. Neem tweede fietspad naar links. Aan je linkerhand ligt natuurgebied Zwarte Gouw .

IJdoorn
IJdoorn
IJdoorn
IJdoorn
IJdoorn
IJdoorn

10Uitstapje naar uitkijkpunt Hoeckelingsdam

Vanaf de Uitdammerdijk zie je de Hoeckelingsdam vlak voor de kust liggen. Vogels ontdekten het kunsteiland al snel als broedplek. In de zomer is het een drukte van jewelste. Sterns en meeuwen broeden er in grote kolonies en vliegen af en aan met voedsel voor de jongen. In de luwte tussen kust en dam duikt de visdief het water in op zoek naar kleine visjes.In de koude maanden profiteren talloze eenden en andere wintergasten van dit voedselrijke en beschutte gebiedje. Luister goed of je het geluid van smienten hoort. Je begrijpt dan onmiddellijk waarom de bijnaam van deze vogel ‘fluiteend‘ is.Fiets weer terug over Uitdammerdijk en ga rechts Durgerdammergouw in naar Zwarte Gouw (11).

Uitstapje naar uitkijkpunt Hoeckelingsdam
Uitstapje naar uitkijkpunt Hoeckelingsdam
Uitstapje naar uitkijkpunt Hoeckelingsdam
Uitstapje naar uitkijkpunt Hoeckelingsdam
Uitstapje naar uitkijkpunt Hoeckelingsdam
Uitstapje naar uitkijkpunt Hoeckelingsdam

11Zwarte Gouw

Je fietst langs natuurvriendelijke slootoevers, plasdrasgebiedjes en ecobruggen. Dit is een van de projecten die uitgevoerd zijn om het IJ en Gouw ecologisch met elkaar te verbinden.Ruim zienDit is ook het noordelijkste punt van de fietstocht. Het lijkt misschien wat vreemd dat de route helemaal tot hier voert, best ver van IJburg. Maar dit aangelegde natuurgebied is erg belangrijk: het zorgt ervoor dat dieren na de kust van het IJmeer verder het land in kunnen komen en dus meer leefgebied hebben.Tijd om je fiets weer even op de standaard te zetten voor een kort ommetje. Volg het vlonderpad door het riet en geniet van het uitzicht over het veenweidelandschap. Op de achtergrond zie je de stompe toren van Zunderdorp.Fietspad vervolgen en op kruising van fietspaden linksaf. Dan bij eerste kruising rechtdoor over brug. Bij kruising met weg (Liergouw) rechtsaf.

Zwarte Gouw
Zwarte Gouw
Zwarte Gouw
Zwarte Gouw

12Liergouw

De rondweg A10 om Amsterdam is voor de meeste dieren een vrijwel onneembare hindernis. Via de faunaverbinding onder het viaduct kunnen ze deze drukke weg omzeilen.Heen-en-weerKonijnen, egels en wezels gebruiken de stevige stobben (boomstronken) als steppingstones. Iedere stobbe is een veilige plek met de mogelijkheid om te schuilen of uit te rusten. Zo kunnen ze in hun eigen tempo een nieuw gebied bereiken of teruggaan naar waar ze vandaan kwamen.Neem op rotonde derde afslag en fiets Schellingwouderbrug over. Steek kruising met stoplichten over. Je bent weer terug bij het beginpunt van de route.

Liergouw
Liergouw
Liergouw
Liergouw

13Finish

Je bent weer terug bij het startpunt. We hopen dat je genoten hebt van de fietstocht. Laat je reactie achter op www.natuurmonumenten.nl/ijdoorn en waardeer de route met sterren. We horen graag wat je van deze fietsroute rond het IJmeer vond!

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.