Ga direct naar inhoud

Weidevogelbeheer in de grote polder IJdoorn

Weidevogels vinden hun toevlucht in polder lJdoorn. Maar ook hier hebben ze het niet gemakkelijk. Een groot aantal kuikens lukt het niet de volwassen leeftijd te bereiken en zelf jongen te produceren. Daarom verbetert Natuurmonumenten in lJdoorn de omstandigheden voor deze weidevogels.

Grutto IJdoorn

Weidevogels zijn gebaat bij een hoog waterpeil vroeg in het voorjaar en laat maaien. ln het voorjaar brengen de boeren ruige stalmest op het land; zo ontstaat een goede structuur en het trekt insecten aan, die weer voedsel voor de weidevogels vormen. Samen met boeren uit Durgerdam probeert Natuurmonumenten de vogels zo nieuwe kansen te bieden.

Niet toegankelijk

De grote polder van IJdoorn is zo goed mogelijk ingericht voor weidevogels. Om de vogels optimale rust te bieden, is het gebied niet toegankelijk. De kleine polder van IJdoorn is wel toegankelijk. Vanaf het vogelkijkpunt kun je volop van het gebied genieten.

Herinrichting

De herinrichting van IJdoorn is gerealiseerd door Natuurmonumenten met een bijdrage van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.