Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boswerkzaamheden in het Imstenraderbos

12 november 2019 | Bianca de Craen

Bomenkap en nieuwe aanplant
In het Imstenraderbos zijn Fijn- en Douglassparren aangetast door de kever de Letterzetter: deze aangetaste naaldbomen worden uit veiligheid voor de wandelaars in twee percelen gekapt. Het betreft hier dus dunning in percelen tussen de Zandweg en Imstenraderweg. Het rondhout en takhout worden afgevoerd. In de winter zorgt Natuurmonumenten voor nieuwe aanplant van vervangende loofboomsoorten zoals eik, beuk, iep, velddoorn en hazelaar. De verwachting is dat de aannemer eind november 2019 begint en zeven werkdagen nodig heeft.

letterzetter J. Lindsey

Letterzetter aan zet

De zogenaamde letterzetter draagt sterk bij aan het verval van de afstervende bomen en veroorzaakt daardoor onveilige situaties voor de bezoekers van het bos. De letterzetter is een kleine kever die gaatjes boort in de bast van een boom. Onder de bast worden eitjes afgezet die later larven worden. De larven vreten in een mooi symmetrisch patroon (zoals een letterzetter) de houtstructuur in de stam weg. Deze larven worden tenslotte weer kevers die uitvliegen, op zoek naar nieuwe bomen. Letterzetters komen alleen voor in naaldhout. Met name de Fijnspar is hiervoor gevoelig, maar ook andere naaldbomen zoals grove den, Douglasspar en Lariks kunnen vatbaar zijn voor dit insect. Natuurmonumenten kiest niet voor bestrijding van dit insect en beschouwt het aandeel van dit diertje als een onderdeel van het natuurlijke proces in de bossen.

Bianca de Craen
Bianca de Craen