Ga direct naar inhoud
Welkom in Inlaag 1887

Inlaag 1887

  Inlaag 1887

  Welkom in Inlaag 1887

  Inlaag 1887 is een strook laaggelegen grasland pal achter de Westerscheldedijk bij Ellewoutsdijk. Bekijk dit bijzondere natuurgebied bij hoog water vanaf de Zeedijk. Misschien zie je dan wel steltlopers als de tureluur, bontbekplevier of kluut!

  Paul Begijn
  Paul Begijn

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Inlaag 1887

  Over het gebied

  Oorsprong inlaag

  Uit de inlaag is in de negentiende eeuw klei gewonnen voor de aanleg van een reservedijk. Het uitgediepte gebied ligt beschut tussen de dijken. Bij hoog water is het drassige zilte grasland met zijn sloten en poelen een toevluchtsoord voor steltlopers als de tureluur, bontbekplevier en kluut. In het voorjaar is het een geliefd broedgebied.

  Vier jaargetijden mooie natuur

  Het natuurgebied is eigenlijk in alle jaargetijden mooi. In het voor- en najaar zie je hier veel trekvogels. Als de zeekraal in het najaar is uitgebloeid, kleurt de inlaag kastanjerood. In de winter is het waterpeil iets hoger dan in de zomer. Er wonen dan onder andere steltlopers en eenden.

  Natuurgebied ter compensatie

  Bij de aanleg van de Westerscheldetunnel is afgesproken dat in de Ellewoutsdijkpolder natuur gecompenseerd werd. Hierdoor ontstond een nieuw natuurgebied van 35 hectare: Inlaag 2005. Bij de nieuw afgegraven inlaag is een agrarische nederzetting uit de Romeinse tijd blootgelegd.

  placeholder
  placeholder

  In de buurt

  De nieuwe Inlaag 2005 heeft een afwisselend zout, brak en zoet karakter. Planten als zulte, aardbeiklaver, kamgras en kattendoorn krijgen zo een kans te groeien. Op het grasland grazen schapen. Het gebied grenst aan Inlaag 1887 en ligt op loop- en fietsafstand van ’t Sloe en Fort Ellewoutsdijk.

  Wat kun je in het natuurgebied doen?

  Hoe is het natuurgebied te bereiken?

  Natuurgebied Inlaag 1887 is niet toegankelijk voor bezoekers. Je kunt het natuurgebied wel goed overzien vanaf de Zeedijk. Parkeer de auto tegen de dijk aan, ten zuiden van het dorp Ellewoutsdijk of bij Fort Ellewoutsdijk.

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

   Inlaag 1887, Inlaag 1887