Ga direct naar inhoud
Nieuws

Dunning voor een meer natuurlijk Kaapse Bossen

30 september 2019 | Manita Brunekreef

In november start Natuurmonumenten met een dunning, een geselecteerde bomenkap, in de Kaapse Bossen. Gemarkeerde bomen worden gekapt om andere bomen de ruimte te geven om te groeien. Zo wordt een voormalig productiebos langzaam omgevormd naar een meer natuurlijk bos.

Boswachters Michel en Tim in de Kaapse Bossen

De werkzaamheden vinden verspreid in het bosgebied achter de Groene Entree Kaapse Bossen en Groene Entree Doornse Gat plaats. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden zo’n twee weken. Tijdens de werkzaamheden blijven de bospaden toegankelijk. Voor mensen die graag meer willen weten, organiseert Natuurmonumenten op donderdag 17 oktober en maandag 28 oktober om 17:00 uur een excursie met de boswachter. Deelname is gratis, er is plek voor 20 deelnemers. Meld je meteen aan.   

Onderhoud van het bos

In de Kaapse Bossen vindt er eens per twee jaar een dunning plaats. “Je kunt een dunning zien als onderhoud van het bos”, vertelt Michel Reukers, boswachter van de Kaapse Bossen. “Plekken waar veel bomen van eenzelfde soort en leeftijd staan of waar bomen te dicht op elkaar staan, maken we open. Hierbij kiezen we zorgvuldig welke bomen weg mogen. Of welke bomen juist ruimte moeten krijgen om te groeien.” Inheemse soorten als de berk, beuk, grove den of eik krijgen daarbij voorrang. Soorten als de Amerikaanse eik en de douglasspar komen van oorsprong niet in Europa voor en zijn in het verleden geplant voor de houtoogst. “Deze bomen verdrukken vaak de inheemse boomsoorten en zorgen ervoor dat er niets meer op de bodem groeit. Dat zorgt voor minder variatie in het bos en, veel belangrijker nog, de biodiversiteit”, legt hij uit. “Maar we halen niet alles weg. Sommige exemplaren zijn erg karakteristiek”, Michel wijst een douglasspar langs het pad aan. “Deze laat ik bijvoorbeeld staan.”

Meer biodiversiteit

Naast het vrijmaken van bepaalde boomsoorten, wordt een stuk bos open gemaakt voor een verbinding met het naastgelegen gebied, het Doornse Gat. “Insecten, vlinders en reptielen als de zandhagedis maken daar gebruik van en kunnen zich zo door de gebieden heen verplaatsen”, legt Tim van den Broek uit. Tim is ecoloog bij Natuurmonumenten. Tim vertelt: “Niet alle bomen met een markering worden gezaagd. Een aantal bomen worden geringd.” Hierbij wordt de bast van de boom afgeschild en sterft de boom langzaam af. “Dood hout in het bos is erg belangrijk voor de biodiversiteit. Niet alleen op de grond, maar ook staand zorgt een dode boom voor meer variatie. Verschillende soorten zwammen, de specht en zelfs vleermuizen maken hier gebruik van.”

"We kiezen zorgvuldig welke bomen weg mogen. Of welke bomen juist ruimte moeten krijgen om te groeien."

De omgang met bos en bomen door Natuurmonumenten

Eerder dit jaar ging Natuurmonumenten in gesprek met haar achterban over het kappen van bomen in de Nederlandse bossen. De organisatie paste naar aanleiding van deze gesprekken het beleid aan. De dunning in de Kaapse Bossen voldoet aan dit nieuwe beleid. Lees hier meer in ‘De omgang met bos en bomen door Natuurmonumenten’. 

Manita
Manita Brunekreef