Ga direct naar inhoud
Nieuws

Schelpen voor vogels

15 december 2022 | Manita Brunekreef

In de Kaapse Bossen liggen een aantal grote hopen van gebroken schelpen. De komende weken verdelen we dit in kleine hoopjes door het bos. Het is een tijdelijke maatregel om vooral broedvogels te ondersteunen naar het broedseizoen.

Roodborst

Kalkgebrek bosbodem

De hogere zandgronden van Nederland, waaronder de Utrechtse Heuvelrug, zijn uit balans. Verzuring en een overschot aan stikstof hebben belangrijke voedingsstoffen laten verdwijnen, zoals calcium. Bij een te hoge zuurgraad, spoelt het aanwezige calcium in de bodem uit. Dit heeft gevolgen voor de bodemkwaliteit en daarmee het hele ecosysteem in het bos.

Onmisbaar mineraal

De schelpen bevatten calcium, een mineraal dat ook wel kalk genoemd wordt. Calcium is voor veel dieren een onmisbare voedingsstof, bijvoorbeeld voor een sterk skelet. Vogels hebben calcium nodig om succesvol te kunnen broeden. Een kalkgebrek bij vogels is funest voor het jonge leven: eischalen zijn te dun, embryo's tonen afwijkingen en jonge vogels breken hun poten door broze botten.

Sterkere vogels

Uit onderzoek is gebleken dat vogels zoals de koolmees, roodborst, vink, boomkruiper en bonte specht de schelpen eten, om hun calcium op peil te houden. Door nu schelpengruis aan te bieden als aanvulling op hun voeding, gaan de vogels sterker het nieuwe broedseizoen in.

Koolmees op tak

Stikstof en natuur

Verzuring, stikstof en droogte. Het heeft allemaal gevolgen voor onze leefomgeving en de natuur. Lees hier meer over stikstof en de natuur.

Manita
Manita Brunekreef