Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Kadoelerbos

Kadoelerbos

Welkom in Kadoelerbos

Het Kadoelerbos ligt evenwijdig aan de oude kustlijn van het IJsselmeer en is een zeer gevarieerd bos.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over Kadoelerbos

Over het gebied

Het Kadoelerbos ligt evenwijdig aan de oude kustlijn van het IJsselmeer en is een zeer gevarieerd bos.

In de ondergrond zit veel keileem, waardoor de bodem vochtiger is. Hier groeien paddenstoelen erg goed op en in het bos zijn al bijna 1500 verschillende soorten geteld. De in ons land zeldzame en zeer giftige knolamaniet komt hier veel voor.

Groene knolamaniet

Kadoelerveld

Naast het Kadoelerbos en omsloten door de bomen ligt het Kadoelerveld. Deze voormalige landbouwakkers zijn enkele jaren geleden omgevormd tot natuurgebied.

Deze nieuwe natuur, met plassen en moerassige laagtes, vormt een overgang van het Kadoelerbos naar het open polderlandschap. Planten en dieren die al in het Voorsterbos leven, krijgen zo een groter leefgebied en kunnen zich beter handhaven en verspreiden. En met succes: de ijsvogel wordt hier nu regelmatig gezien!

Schotse Hooglanders aan de rand van het Kadoelerbos

Kadoelermeer

Sinds januari 2009 beheert Natuurmonumenten het Kadoelermeer. Dit is een van de randmeren langs de Noordoostpolder. Het water is er vrij ondiep, behalve in de vaargeul die veel wordt gebruikt voor de recreatievaart.

In het Kadoelermeer liggen twee eilanden die zijn ontstaan bij het uitdiepen van de vaargeul. Nu groeit er een weelderig bos en vormen rietkragen prachtige zomen om de eilanden.

Tegen Vollenhove aan ligt 'Het Klif', een overblijfsel van de vroegere steile kliffen langs de Zuiderzee. Dit bijzondere verschijnsel is ontstaan door de eeuwenlange afslag van de keileemgrond door de zee.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Kadoelerweg
Kadoelerbos

Nieuws