Ga direct naar inhoud
Nieuws

21.000 keer NEE tegen megastal bij natuurgebied Kampina in Oirschot

10 september 2018 | Simone Prinsen

21.000 mensen tekenden de petitie van Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie en zeggen NEE tegen de bouw van een megastal aan de rand van topnatuurgebied Kampina. Wethouder Esther Langens van de gemeente Oirschot nam de petitie vandaag in ontvangst. De gemeente zegt de megastal niet te willen, maar heeft na intrekking van een oude vergunning toch een nieuwe vergunning afgegeven. Dit is onbegrijpelijk. Natuurorganisaties en omwonenden vragen, gesteund door 21.000 medestanders, de wethouder om alsnog alles te doen om de bouw van de megastal aan de Logtsebaan te voorkomen. Gemeente, laat de natuur niet stikken en spreek je uit tijdens de rechtszaak op 13 september!

overhandiging petitie

Op een perceel pal naast de Kampina in Brabant dreigt een megastal met 16.000 varkens te komen. Een slechtere locatie is in Brabant nauwelijks denkbaar. De Kampina heeft al zwaar te lijden onder de uitstoot van ammoniak, waardoor er verzuring optreedt en onder andere de paarse heide verdwijnt. Uit ammoniakmetingen blijkt dat, in strijd met het overheidsbeleid, de ammoniak de laatste jaren zelfs weer toeneemt op de Kampina. Door de megastal komt er een nieuwe grote bron van ammoniak in het gebied. Dit gaat de draagkracht ver te boven en doet de vele inspanningen om dit Europees beschermde top natuurgebied te behouden en herstellen te niet.

Impact gaat draagkracht te boven

Natuurorganisaties en omwonenden maken zich grote zorgen over de impact van de megastal op de natuur en de leefomgeving en verzetten zich tegen de bouw.

Toon Loonen, gebiedsmanager Natuurmonumenten; “ we zijn blij met de enorme steun voor onze strijd. De 21.000 handtekeningen tonen aan dat er geen draagvlak is voor een megastal op deze kwetsbare locatie. We hopen dan ook dat de gemeente donderdag tijdens de rechtszaak alles inzet om de intrekking van de vergunning te verdedigen.”

Selçuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie; „het beleid rondom de veehouderij is enorm in ontwikkeling. Het is gericht op minder stikstof, minder dieren en minder overlast. Dat er dan een megastal vergund wordt, pal naast zo'n kwetsbaar natuurgebied als de Kampina, is onbestaanbaar.”

De aanvraag van de ondernemer is gebaseerd op oudere vergunningen waarvan nooit gebruik is gemaakt. Daarom hebben de BMF en Natuurmonumenten de gemeente gevraagd om die oude vergunning in te trekken. Dat is ook de afspraak tussen provincie en gemeenten. De gemeente heeft daarop de vergunning ingetrokken, maar vlak daarna een nieuwe vergunning verleend. Bij de berekening van de emissie van de nieuwe stal is uitgegaan van een papieren werkelijkheid. Omdat van de oude vergunning nooit gebruik is gemaakt, is de toename van uitstoot ongeveer 175 x zo hoog als op papier gemeld.

Beperken uitstoot

De afgelopen 25 jaar is er veel overheidsgeld geïnvesteerd in sanering van intensieve veehouderijen rondom de Kampina. De vestiging van een nieuw bedrijf op deze locatie staat haaks op het overheidsbeleid ten aanzien van de intensieve veehouderij. Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie hebben inzake de vergunning voor de megastal in Oirschot beroep aangetekend, 13 september dient de rechtszaak bij de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch.

Simone Prinsen
Simone Prinsen