Ga direct naar inhoud
Nieuws

Duizenden Brabanders roepen provincie op tot voldoende en schoon water

08 november 2023 | Simone Prinsen

Gedeputeerde Saskia Boelema (o.m. Water en Bodem) van de provincie Noord-Brabant heeft vandaag maar liefst 11.781 handtekeningen van bezorgde Brabanders voor voldoende en schoonwater in ontvangst genomen. In natuurgebied Kampina bij Boxtel kreeg ze een kruiwagen vol kaarten van Natuurmonumenten, die actie voert onder het motto ‘Stop de watercrisis’.

aanbieden petitie water

De natuur in Brabant lijdt al jaren onder verdroging en slechte waterkwaliteit. Beken vallen ‘s zomers droog en het grondwater staat veel te laag, waardoor soorten bezwijken en de biodiversiteit achteruit holt. Alleen met gezond water kan de natuur zich weer herstellen. De oproep is een onderdeel van de petitie ‘Stop de watercrisis’ van Natuurmonumenten die door ruim 102.000 mensen in het land ondertekend is.

Ruud Smeulders, lid van de ledencommissie van Natuurmonumenten in Noord-Brabant: “We staan hier langs de Beerze op de Kampina vanwege de regenval van de laatste weken met onze laarzen in de modder, maar toch heeft dit natuurgebied te kampen met verdroging. Het grondwaterpeil is nog steeds veel te laag en het water dat valt wordt onvoldoende vastgehouden. Er wordt nog steeds meer grondwater onttrokken dan dat er wordt aangevuld. Voldoende en schoon water is noodzakelijk voor de natuur en voor ons allemaal. Daarom vraag ik- namens bijna 12.000 bezorgde natuurliefhebbers- aan de provincie om de komende jaren daadkracht te tonen en werk te maken van de ambitieuze plannen die er liggen. Zorg als provincie in samenwerking met verschillende partijen voor een gezonde natuur en leefomgeving voor alle Brabanders.”

Saskia Boelema nam de handtekeningen in ontvangst;  “Wij zijn blij met de actie van Natuurmonumenten. Waterkwaliteit en verdroging vormen echt een probleem. Deze actie draagt een steentje bij aan de bewustwording. Als provincie Noord-Brabant zijn we niet alleen bezorgd, maar werken we ook met waterschappen, drinkwaterbedrijven, BMf, ZLTO en andere partners aan oplossingen. Niet alleen voor ons, maar vooral voor toekomstige generaties. “

Biodiversiteit holt achteruit

Water is de bouwsteen van onze natuur. Voldoende en schoon water is cruciaal voor onze gezondheid, de natuur, ons zwemwater, ons drinkwater en de landbouw. Helaas heeft de natuur in Brabant al jaren last van een slechte waterkwaliteit. Bijna nergens voldoet het water in de natuur aan de Europese normen voor waterkwaliteit en -kwantiteit. In tijden van overvloed wordt water te snel afgevoerd, waardoor er in tijden van droogte water tekort is. Zeldzame planten en dieren verdwijnen, bomen kwijnen weg en de biodiversiteit holt achteruit.

Ambitieuze plannen uitvoeren

De provincie staat aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen in het landelijk gebied. Provincie en waterschappen maken nu in opdracht van het Rijk plannen voor de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Brabant. Zij moeten zowel een oplossing geven voor stikstofprobleem als de problemen rondom schoon water, verdroging, klimaat en schone lucht.

Schoon water en het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 kan alleen door de ambitieuze plannen ook uit te voeren. Zo moet er een vermindering komen van meststoffen en pesticiden in het water en is het nodig schadelijke lozingen in het water te stoppen. Met betere beloningen en meer grond kunnen ook natuur inclusieve boeren bijdragen. Daarnaast verdient ons kostbare grondwater betere bescherming en moeten grondwateronttrekkingen worden beperkt. Ook is het essentieel water op te vangen en langer vast te houden. De duizenden bezorgde Brabanders roepen de provincie op om te zorgen voor voldoende en schoon water. Voor de natuur maar ook de gezondheid van alle Brabanders.

Simone Prinsen
Simone Prinsen