Ga direct naar inhoud
Nieuws

Gun de dieren hun rust in het broedseizoen

19 maart 2021 | Irma de Potter

De natuur is nog steeds een populair uitstapje in coronatijd en het is dan ook vele male drukker dan normaal in de natuurgebieden. De boswachters maken zich daar zorgen over, zeker nu het broedseizoen van start gaat. Ze vragen iedereen om de toegangsregels in acht te nemen: blijf op de paden en houd de hond aan de lijn tenzij anders aangegeven. Zo draag je bij aan de broodnodige rust voor de vogels en ander wild.

roodborsttapuit

Extra kwetsbare periode

De komende weken zullen steeds meer vogels arriveren uit hun overwinteringsplekken in Zuid-Europa en Afrika. Je zult merken dat het gezang in het bos steeds gevarieerder wordt. Ze zingen om hun territorium te bepalen en vrouwtjes te imponeren. Het is ook de tijd van mooie baltsvluchten in de lucht en het bouwen van een nest, waarna het broeden kan beginnen. In al deze fasen zijn vogels  erg kwetsbaar en gevoelig voor verstoring. Gun ze dus rust, zodat zij met succes hun jongen kunnen grootbrengen.

Grondbroeders

In de Kampina broeden veel vogels in de heide op de grond. Het is een kraamkamer voor o.a. de boompieper, nachtzwaluw, boomleeuwerik en wulp.  Een hond of wandelaar die van het pad afwijkt kan een broedende vogel van zijn nest verjagen. Ze zijn dan vaak zo gestrest dat ze niet meer of niet op tijd op het nest terugkeren. Eieren kunnen daardoor te veel afkoelen of jongen worden verlaten.

spandoek

spandoek brengt belang van toegangsregels onder de aandacht.

Gedraag je voorspelbaar

Wat voor vogels geldt, gaat ook voor andere dieren op. Als ze jongen hebben is rust het aller belangrijkste. Dieren kennen de plekken waar bezoekers over paden wandelen en fietsen. Ze houden van dit ‘voorspelbare’ gedrag in hun leefgebied en kunnen daar aan wennen. Ze weten dan precies waar ze veilig hun nest kunnen bouwen of overdag ongestoord kunnen rusten. Het gaat mis als bezoekers en hun honden zich onvoorspelbaar gedragen en het pad verlaten of na zonsondergang het natuurgebied in gaan. Dan slaat de stress toe, met alle gevolgen van dien.

Vogelkijkroutes

Ook vanaf het pad kun je dieren zien. Natuurmonumenten heeft bijvoorbeeld verschillende routes waar je goed vogels kunt spotten. Er staan ook twee routes op in Midden-Brabant. Kijk op www.natuurmonumenten.nl/vogels

 

Irma de Potter
Irma de Potter