Ga direct naar inhoud
Nieuws

Provincie Brabant verzaakt opnieuw bij megastal Kampina

30 maart 2022 | Irma de Potter

De Provincie Noord-Brabant verzaakt weer om actief in te grijpen tegen de komst van een megastal voor 19.000 varkens bij natuurgebied Kampina. Dit ondanks uitspraken van de rechtbank en de Raad van State over de noodzaak om passende maatregelen te nemen om verslechtering van de natuur op de Kampina te voorkomen. Natuurorganisaties en omwonenden strijden al vele jaren tegen de komst van deze megastal aan de Logtsebaan in Oirschot.

Actiebanner

Toon Loonen, gebiedsmanager Natuurmonumenten "het is om wanhopig van te worden. We krijgen keer op keer gelijk bij de rechter, maar er verandert niets. Dit is het zoveelste provinciebestuur dat zegt dat ze de megastal bij de Kampina niet wil, maar niet de daad bij het woord voegt. Dit dwingt ons helaas om weer in de pen te klimmen en bezwaar te maken."  

Natuur verslechtert

De provincie is verantwoordelijk voor een goede staat van instandhouding van het Natura2000 gebied. Volgens Europese en Nederlandse wetgeving is verslechtering van de natuur niet toegestaan. Bij gelijkblijvende stikstofneerslag verslechtert de natuur al, dus zal alles op alles moeten worden gezet om nieuwe bronnen van uitstoot tegen te gaan.  Volgens het Rijksbeleid moet de stikstofdepositie in 2030 met 50% verminderd zijn. De provincie zegt dat ze zich inzet voor het bereiken van de rijksdoelen, maar de natuurorganisaties constateren dat alle voorgenomen maatregelen tot nu toe slechts een reductie van 5% zullen opleveren. Er is dus een gigantisch gat te overbruggen.

Femke Dingemans, directeur BMf: ‘er zijn op zeer korte termijn forse maatregelen nodig om aan de doelstelling van 50% te voldoen, dan is het toch logisch om te beginnen met voorkomen dat er weer nieuwe stikstofuitstoters zoals deze megastal ontstaan. Intrekken van niet gebruikte vergunningsruimte (latente ruimte) is een noodzakelijke eerste stap’.

Bezwaar

De natuurorganisaties doen door het indienen van een nieuw bezwaarschrift een ultieme oproep aan het provinciebestuur om terug te komen op dit besluit en alsnog nú in te grijpen om verdere verslechtering van de natuur op de Kampina, die in strijd is met de Europese regels en met Raad van State-uitspraken, te voorkomen.

Irma de Potter
Irma de Potter