Ga direct naar inhoud
Nieuws

Van pachter naar partner: zoons Oomen ondertekenen meerjarig contract

05 oktober 2023 | Annette den Dulk

Ruim 25 jaar geleden namen biologische vleesveehouders Peter en Marja Oomen het kuddebeheer in natuurgebied Kampina over. In de jaren die volgden is deze samenwerking uitgebouwd met het beheer van graslanden en akkers. Inmiddels draagt Oomen als pachter zorg voor de begrazing van 1000 hectare heide op de Kampina met 100 blonde Aquitaine koeien en met 40 hoofdzakelijk Jersey ossen op de overstromingsvlakte van de Logtsevelden. Daarnaast beheert hij 200 hectare aan graslanden en akkers. Alles wordt beheerd op een biologische manier. Hoog tijd om de volgende stap te zetten in de samenwerking: van pachter naar partner. Deze intensivering krijgt concreet inhoud met een meerjarencontract met de volgende generatie, zonen Bastiaan en Jasper Oomen.

Jasper en Bastiaan Oomen

Uniek in Nederland

“De familie Oomen werkt met een 100% gesloten kringloop en dat is uniek in Nederland”, zegt Luc Roosen, coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten. “Dat betekent dat het hele bedrijf draait op het beheer van natuurgronden. Ze kopen niets aan en verbouwen zowel ruw- als krachtvoer op de eigen terreinen. Maaisel dat niet geschikt is als voer, dat maaisel bestaat uit bieze, Jacobs kruiskruid, distels, verwerken ze op een duurzame manier tot bokashi. Door het toevoegen van bacteriën en mineralen ontstaat deze organische stof. Deze bokaski rijden ze vervolgens weer uit over de akkers en graslanden, wat de kwaliteit van het bodemleven vergroot.”

Peter Oomen met zijn blonde Aquitaine koeien op de Kampina

Peter Oomen met zijn blonde Aquitaine koeien op de Kampina

Samenwerking

Luc blikt terug op een enorme ontwikkeling die Oomen in deze jaren heeft doorgemaakt: “Het is mooi om te zien hoe Peter en Marja Oomen en ook hun zonen altijd blijven innoveren. Ze investeren in de juiste middelen en duurzame methodes. Zo hebben ze in 2022 bijvoorbeeld als eerste in de Benelux een intelligente maaimachine aangeschaft die met sensoren wild opsporen en de machine automatisch laten stoppen en op ultra lagedrukbanden rijdt voor zo min mogelijk bodemdruk”. Bastiaan Oomen vertelt in dit eerder gepubliceerde artikel meer over deze slimme machine. “Ze denken ook altijd mee over het beheer van de percelen. Een ander mooi voorbeeld is het beheer van het perceel waar de afgegraven grond uit het Winkelsven destijds is neergelegd. Jasper Oomen: “Aan het einde van de zomer was dit een drama van een perceel. Door het vele water dat erop gestaan heeft was de grond flink verdicht en er moest best wel wat gedaan worden om er weer iets moois van te maken. De ondergrond is goed losgemaakt, zodat de hydrologische huishouding weer op zijn natuurlijke manier verder gaat. De toplaag is weggehaald. Daarna zijn er geen intensieve bewerkingen meer gedaan. Het perceel is geënt met maaisel uit blauwgraslanden op de Kampina met daarin bijzondere soorten als Spaanse ruiter, blauwe knoop en klokjesgentiaan. Er is alleen oppervlakkig gefreesd en uiteindelijk is het perceel ingezaaid met een mengsel voor kruidenrijk grasland met een speciale graszaaimachine. Bij inventarisatie dit jaar zijn we deze soorten al tegen gekomen op dit perceel en daar zijn we heel erg blij mee!”

Luc Roosen en Jasper Oomen in graslanden waar nieuwe soorten zijn ontdekt

Luc Roosen en Jasper Oomen in graslanden waar nieuwe soorten zijn ontdekt

Toekomst

Ook nu Bastiaan en Jasper het bedrijf van hun ouders overnemen, wil Natuurmonumenten de samenwerking graag voortzetten. Luc: “Wij hebben het volste vertrouwen dat het beheer van zowel de hei als andere percelen in goede handen is. Daarom zetten we nu heel graag een handtekening onder deze meerjarige overeenkomst om te borgen dat het beheer in goede handen is.” Gebiedsmanager Carolien Lok: “Voor Natuurmonumenten is dit landelijk zelfs een unieke samenwerking als je kijkt naar natuurkwaliteit en duurzaamheid. En daar zijn we heel trots op!”

Annette den Dulk
Annette den Dulk