Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Katse Plaat

  Kluten op Katse Plaat

  Welkom in Katse Plaat

  Het prachtige buitendijkse getijdegebied Katse Plaat is volop in beweging. Vanaf de parkeerplaats bij Zandkreekdam heb je goed zicht hoe de kluut zich bij eb te goed doet aan mossels, garnaaltjes en wormen.

  Natuurmonumenten

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Katse Plaat

  Over het gebied

  Voedsel en rustgebied voor vogels

  Bij laag water komt de zandplaat in het natuurgebied bloot te liggen. Kustvogels gebruiken de zandplaat dan als voedselbron én als rustgebied. Steltlopers als de kluut maar ook visdiefjes, aalscholvers en plevieren komen op de plaat af.

  Beschermd natuurgebied

  De Katse Plaat wordt net als veel andere getijdengebieden bedreigd door de zandhonger van de Oosterschelde. Zandhonger is het proces van afbraak van onder andere zandplaten langs de kust. Het natuurgebied is onderdeel van Nationaal Park Oosterschelde en maakt deel uit van het Europese netwerk van natuurgebieden: Natura 2000.

  Hoe is het natuurgebied te bereiken?

  Het natuurgebied is niet toegankelijk voor bezoekers. Wel heb je bij goed weer mooi uitzicht over het gebied vanaf de parkeerplaats bij Zandkreekdam of de Oosterscheldedijk. Dit uitzichtpunt is goed toegankelijk voor mindervaliden.

  Een kluut op zoek naar eten in Katse Plaat

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid