Natuurgebied

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde

Welkom in Nationaal Park Oosterschelde

De Oosterschelde is oorspronkelijk een riviermonding. Die door de aanleg van de Deltawerken in 1986 veranderde in een ondiepe zeearm: kilometers zout water, waarvan bijna een derde bij eb droogvalt. In 2002 kreeg dit natuurgebied de status van Nationaal Park - het grootste van Nederland.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over Nationaal Park Oosterschelde
 • Nieuws
 • Routes
 • Projecten
 • Over het gebied

  De Oosterschelde is oorspronkelijk een riviermonding. Die door de aanleg van de Deltawerken in 1986 veranderde in een ondiepe zeearm: kilometers zout water, waarvan bijna een derde bij eb droogvalt. In 2002 kreeg dit natuurgebied de status van Nationaal Park - het grootste van Nederland.

  Economisch belang

  Natuur en economie gaan hand in hand. Ongeveer 1.500 hectare is in gebruik voor de traditionele en ver buiten onze grenzen bekende mosselcultuur. Verder is de Oosterschelde bekend van:

  • de oesterteelt
  • de kreeftenvisserij
  • de visvangst

  Ook de recreatie is een belangrijke factor. De pleziervaart en de sportvisserij genieten dankbaar mee van dit unieke natuurgebied. Bovendien is het dankzij de prachtige onderwaternatuur het belangrijkste duikcentrum van Nederland.

  Schatkamer van de natuur

  En dan de natuur zelf. Voortdurend is de Oosterschelde in beweging, ze ontluikt en verdwijnt onder water, dag en nacht, in weer en wind. Wie even de tijd neemt, ervaart die metamorfose aan den lijve.

  Dynamische Oosterschelde

  Saai wordt het hier nooit: met wat geluk zoekt een groepje bruinvissen - kleine walvissen - hier vlak voor de kust naar voedsel, liggen de zeehonden uit te rusten op de drooggevallen Roggenplaat en is er het gefluit en gekrijs van de vogels die op de zandplaten naar voedsel zoeken.

  Zeepaardjes en inktvissen

  Het hart van dit alles is de Oosterschelde zelf, kloppend op het ritme van het getij. Duikers komen in deze schatkamer fantastische dieren tegen: kreeften, inktvissen, tropisch aandoende naakstslakken, zeepaardjes, bijzondere vissen en dodemansduim (de enige Nederlandse koraalsoort). Meer lezen over de wondere onderwaterwereld van de Oosterschelde?

  Honderduizenden vogels

  Maar bovenal is de Oosterschelde vermaard - ook internationaal - als pleisterplaats en overwinteringsplek voor vogels. Door het jaar heen verblijven hier 85 verschillende soorten watervogels. Voor hen is de Oosterschelde een van de vijf belangrijkste Europese schakels langs hun Oost-Atlantische trekroute. Die zijn van doorslaggevend belang!

  Nationaal Park Oosterschelde maakt dan ook deel uit van het Europese netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Kijk voor meer informatie, leuke weetjes en activiteiten in Nationaal Park Oosterschelde op www.np-oosterschelde.nl.

  Wegrestaurant

  Net als menselijke reizigers moeten ook trekvogels om de paar honderd kilometer bijtanken. Maar voor hen is het erop of eronder, een strijd op leven en dood om de volgende tussenstop te halen. In de Oosterschelde kunnen ze uitgeput aanschuiven aan een enorme, gedekte tafel van slikken en zandplaten die bij eb boven water komt.

  Mensen bekijken lamsoor Natuurmonumenten

  Bedreiging

  Maar het wordt steeds stiller rond de Oosterschelde. Jaar in, jaar uit is er minder plek voor de honderdduizenden vogels om voedsel te zoeken en zeehonden om te rusten. Dat wil Natuurmonumenten niet laten gebeuren! Alles wat er nodig is, is af en toe een fikse berg zand. De natuur doet de rest.

  De Zeeuwse Roggenplaat wordt gered!

  En die oplossing is goed voor zowel de natuur als de kustveiligheid. Dat laten we bij het ophogen van de zandplaat bij de Oesterdam zien. Een goed begin, maar meer actie is zeker nodig! En gelukkig heeft Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu gemeld de resterende 6,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het behoud van de Zeeuwse Roggenplaat in de Oosterschelde.

  Onze natuurgebieden

  Natuurmonumenten beheert verschillende natuurgebieden langs de Oosterschelde, zoals de slikken in het Verdronken Land van Zuid-Beveland, de duinen van Neeltje Jans en het 600 hectare grote natuurontwikkelingsproject aan de Zuidkust van Schouwen bij Zierikzee. Duizenden vogels die in de Oosterschelde naar voedsel zoeken, komen daar broeden of rusten er bij hoogwater uit in afwachting van de volgende wisseling van het tij.

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Huisregels

  Nationaal Park Oosterschelde

  Nieuws van de boswachter

  Direct naar

  logo