Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde

Welkom in Nationaal Park Oosterschelde

De Oosterschelde is oorspronkelijk een riviermonding. Die door de aanleg van de Deltawerken in 1986 veranderde in een ondiepe zeearm: kilometers zout water, waarvan bijna een derde bij eb droogvalt. In 2002 kreeg dit natuurgebied de status van Nationaal Park - het grootste van Nederland.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over Nationaal Park Oosterschelde

Over het gebied

De Oosterschelde is oorspronkelijk een riviermonding. Die door de aanleg van de Deltawerken in 1986 veranderde in een ondiepe zeearm: kilometers zout water, waarvan bijna een derde bij eb droogvalt. In 2002 kreeg dit natuurgebied de status van Nationaal Park - het grootste en natste van Nederland.

Economisch belang

Natuur en economie gaan hand in hand. Ongeveer 1.500 hectare is in gebruik voor de traditionele en ver buiten onze grenzen bekende mosselcultuur. Verder is de Oosterschelde bekend van:

  • de oesterteelt
  • de kreeftenvisserij
  • de visvangst

Ook de recreatie is een belangrijke factor. De pleziervaart en de sportvisserij genieten dankbaar mee van dit unieke natuurgebied. Bovendien is het dankzij de prachtige onderwaternatuur het belangrijkste duikcentrum van Nederland.

Schatkamer van de natuur

En dan de natuur zelf. Voortdurend is de Oosterschelde in beweging, ze ontluikt en verdwijnt onder water, dag en nacht, in weer en wind. Wie even de tijd neemt, ervaart die metamorfose aan den lijve.

Dynamische Oosterschelde

Saai wordt het hier nooit: met wat geluk zoekt een groepje bruinvissen - kleine walvissen - hier vlak voor de kust naar voedsel, liggen de zeehonden uit te rusten op de drooggevallen Roggenplaat en is er het gefluit en gekrijs van de vogels die op de zandplaten naar voedsel zoeken.

Zeepaardjes en inktvissen

Het hart van dit alles is de Oosterschelde zelf, kloppend op het ritme van het getij. Duikers komen in deze schatkamer fantastische dieren tegen: kreeften, inktvissen, tropisch aandoende naaktslakken, zeepaardjes, bijzondere vissen en dodemansduim (de enige Nederlandse koraalsoort). Meer lezen over de wondere onderwaterwereld van de Oosterschelde?

Honderdduizenden vogels

Maar bovenal is de Oosterschelde vermaard - ook internationaal - als pleisterplaats en overwinteringsplek voor vogels. Door het jaar heen verblijven hier 85 verschillende soorten watervogels. Voor hen is de Oosterschelde een van de vijf belangrijkste Europese schakels langs hun Oost-Atlantische trekroute. Die zijn van doorslaggevend belang!

Nationaal Park Oosterschelde maakt dan ook deel uit van het Europese netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Kijk voor meer informatie, leuke weetjes en activiteiten in Nationaal Park Oosterschelde op www.np-oosterschelde.nl.

Wegrestaurant

Net als menselijke reizigers moeten ook trekvogels om de paar honderd kilometer bijtanken. Maar voor hen is het erop of eronder, een strijd op leven en dood om de volgende tussenstop te halen. In de Oosterschelde kunnen ze uitgeput aanschuiven aan een enorme, gedekte tafel van slikken en zandplaten die bij eb boven water komt.

Unieke ligging

Door de ligging in een baai waar het getij nog invloed heeft is de Oosterschelde aangemerkt als natuurtype 'Grote Baaien'. In Nederland is de Oosterschelde het enige natuurgebied dat onder dit type natuur valt. Wijdverspreid in Europa liggen meer van dit soort baaien die een belangrijk leefgebied vormen voor allerlei planten en dieren. Kenmerkend voor de Oosterschelde zijn onder andere de voedselrijke zandplaten, slikken, schorren en onderwatergebieden waar mossel- en oesterbanken voorkomen. Hoewel er naast de Oosterschelde nog vele gebieden zijn langs onder andere de kust van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, worden alle gebieden bedreigd in hun voortbestaan.

Mensen bekijken lamsoor Natuurmonumenten

Bedreiging

Het wordt steeds stiller rond de Oosterschelde. Jaar in, jaar uit is er minder plek voor de honderdduizenden vogels om voedsel te zoeken en zeehonden om te rusten. Dat wil Natuurmonumenten niet laten gebeuren! Alles wat er nodig is, is af en toe een fikse berg zand. De natuur doet de rest.

De Zeeuwse Roggenplaat gered!

Natuurmonumenten heeft zich samen met Rijkswaterstaat en andere natuurpartijen ingezet voor het ophogen van de grootste en meest voedselrijke zandplaat in de Oosterschelde: de Roggenplaat. In de winter van 2019/2020 is er 1,3 miljoen vers zand op de plaat aangebracht. Door op 7 verschillende plekken te suppleren herstelt het bodemleven zich in snel tempo en blijft er voldoende ruimte voor vogels als de rosse grutto, wulp en zilverplevier om naar voedsel te zoeken. Dankzij de zandsuppletie blijft de Roggenplaat voor tenminste 25 jaar zijn functie als wegrestaurant voor de vogels behouden.

Onze natuurgebieden

Natuurmonumenten beheert verschillende natuurgebieden langs de Oosterschelde, zoals de slikken in het Verdronken Land van Zuid-Beveland, de duinen van Neeltje Jans en het 600 hectare grote natuurontwikkelingsproject aan de Zuidkust van Schouwen bij Zierikzee. Duizenden vogels die in de Oosterschelde naar voedsel zoeken, komen daar broeden of rusten er bij hoogwater uit in afwachting van de volgende wisseling van het tij.

Nationaal Park Oosterschelde

Agenda

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Nationaal Park Oosterschelde

Nieuws

Direct naar