Nationaal Park Oosterschelde

Nieuws uit Nationaal Park Oosterschelde

 • rosse grutto
  29 juni 2021 | Paul Begijn

  Ontdek de vogels van de Zuidwestelijke Delta

  Maak nu kennis met vogels in de Zuidwestelijke delta en ontdek de mooiste plekken om ze te kunnen zien met de nieuw uitgebrachte vogelkaart.

 • bontbekplevier
  23 april 2021 | Paul Begijn

  Nesten bontbekplevieren en strandplevieren langs Oosterschelde beter beschermd

  Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten en Stichting Het Zeeuwse Landschap zijn begonnen met het afzetten van stukken dijk en schelpenstrandjes langs de Oosterschelde. Met deze maatregel krijgen bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters de kans om in alle rust te broeden en hun kroost groot te brengen.

 • ree
  09 maart 2021 | Paul Begijn

  Boswachters maken zich zorgen om rust in Zeeuwse kraamkamers

  Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van Het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

 • Bescherm de kust
  24 februari 2021 | Paul Begijn

  Wat vind jij van de Zeeuwse Omgevingsvisie?

  Laat ons weten wat jij van de Zeeuwse Omgevingsvisie vindt! Vul onze korte enquête in.

 • bontbekplevier
  25 november 2020 | Paul Begijn

  Bemoedigende resultaten nestbescherming kustvogels Oosterschelde

  Er kan met succes teruggekeken worden op de bescherming van nesten van bontbekplevieren, scholeksters en strandplevieren aan de Oosterschelde. Op 15 verschillende plekken zijn strandjes en dammen afgezet om het broedsucces te bevorderen.

 • Brouwersdam
  06 november 2020 | Simone Prinsen

  Plan Brouwerseiland definitief van de baan

  De gemeenteraad Schouwen Duiveland heeft gisteren tegen het plan voor Brouwerseiland gestemd.

 • drieteenstrandloper
  02 november 2020 | Paul Begijn

  Zeeuwse Natuurambitie zet in op herstel leefgebieden en vergroten soortenrijkdom

  Natuurmonumenten pleit samen met vijf andere natuurorganisaties in Zeeland in een gezamenlijke Natuurambitie voor herstel van ecosystemen en een grotere soortenrijkdom. In tien jaar tijd van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel, zo luidt de opgave.

 • Brouwerseiland
  20 oktober 2020 | Simone Prinsen

  Geen draagvlak voor Brouwerseiland

  Op 5 november neemt de gemeenteraad Schouwen Duiveland een besluit over het nieuwe plan voor Brouwerseiland. Kustbeschermers gaan er van uit dat de gemeenteraad zich houdt aan de gemaakte afspraken en dit plan voorgoed van tafel veegt.

 • scholeksters
  28 september 2020 | Paul Begijn

  Voorspoedig herstel bodemleven Roggenplaat

  Het bodemleven in de opgespoten delen van de Roggenplaat, lijkt zich voorspoedig te herstellen. Met name wadpieren worden volop aangetroffen. En dat is goed nieuws voor alle kustvogels die momenteel op trek zijn en aanschuiven aan het grootste wegrestaurant in de Oosterschelde.

 • Roggenplaat Oosterscheldekering
  22 september 2020 | Fred Prak

  In beroep tegen uitbreiding garnalenvisserij Ooster- en Westerschelde

  Natuurmonumenten is ernstig bezorgd over de toenemende druk op de natuur in de Zeeuwse delta.  Daarom heeft Natuurmonumenten hoger beroep aangetekend tegen de verleende vergunning voor garnalenvisserij in de Europees beschermde natuurgebieden, de Ooster- en Westerschelde.

 • logo