Nationaal Park Oosterschelde

Nieuws uit Nationaal Park Oosterschelde

 • drieteenstrandloper
  02 november 2020 | Paul Begijn

  Zeeuwse Natuurambitie zet in op herstel leefgebieden en vergroten soortenrijkdom

  Natuurmonumenten pleit samen met vijf andere natuurorganisaties in Zeeland in een gezamenlijke Natuurambitie voor herstel van ecosystemen en een grotere soortenrijkdom. In tien jaar tijd van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel, zo luidt de opgave.

 • Brouwerseiland
  20 oktober 2020 | Simone Prinsen

  Geen draagvlak voor Brouwerseiland

  Op 5 november neemt de gemeenteraad Schouwen Duiveland een besluit over het nieuwe plan voor Brouwerseiland. Kustbeschermers gaan er van uit dat de gemeenteraad zich houdt aan de gemaakte afspraken en dit plan voorgoed van tafel veegt.

 • scholeksters
  28 september 2020 | Paul Begijn

  Voorspoedig herstel bodemleven Roggenplaat

  Het bodemleven in de opgespoten delen van de Roggenplaat, lijkt zich voorspoedig te herstellen. Met name wadpieren worden volop aangetroffen. En dat is goed nieuws voor alle kustvogels die momenteel op trek zijn en aanschuiven aan het grootste wegrestaurant in de Oosterschelde.

 • Roggenplaat Oosterscheldekering
  22 september 2020 | Fred Prak

  In beroep tegen uitbreiding garnalenvisserij Ooster- en Westerschelde

  Natuurmonumenten is ernstig bezorgd over de toenemende druk op de natuur in de Zeeuwse delta.  Daarom heeft Natuurmonumenten hoger beroep aangetekend tegen de verleende vergunning voor garnalenvisserij in de Europees beschermde natuurgebieden, de Ooster- en Westerschelde.

 • kust
  17 september 2020 | Paul Begijn

  Vergunning Wet natuurbescherming voor Brouwerseiland onmogelijk

  Zes natuurorganisaties hebben een zienswijze bij de gemeente Schouwen-Duiveland ingediend tegen het verlenen van een vergunning Wet natuurbescherming voor het project Brouwerseiland.

 • bontbekken
  29 juni 2020 | Paul Begijn

  Nestbescherming Oosterschelde groot succes

  De nestbescherming van bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters op strandjes langs de Oosterschelde heeft succes. Afgelopen periode zijn veel van de beschermde nesten uitgekomen waarbij meer dan de helft van de kuikens vliegvlug is geworden. Ook in Kattendijke, waar vorig jaar een nest moedwillig werd vertrapt, zijn drie kuikens groot gebracht.

 • excursies
  23 mei 2020 | Paul Begijn

  Ga mee op digitale ontdekkingstocht in Nationaal Park Oosterschelde

  Op zondag 24 mei is de 21e editie van de Europese Dag van het Nationale Park. Speciaal voor deze editie nemen boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten en Wilco Jacobusse van Nationaal Park Oosterschelde je mee op een digitale ontdekkingstocht langs de vogelrijke randen van de Oosterschelde.

 • bontbekplevier
  24 april 2020 | Paul Begijn

  Bontbekplevieren strandje Oosterschelde beter beschermd

  Het paartje bontbekplevieren op het schelpenstrandje bij Kattendijke dat vorig jaar van het nest werd verstoord en waarvan de eieren moedwillig werden vertrapt, is weer terug. Nationaal Park Oosterschelde en Natuurmonumenten nemen daarom maatregelen om het nest beter te beschermen en hopen op begrip van inwoners en dagjesmensen.

 • duiker
  12 maart 2020 | Paul Begijn

  Duikers brengen onderwaterwereld Oosterschelde in beeld

  Duikers brengen de onderwaterwereld van de Oosterschelde en Haringvliet in aanloop en tijdens World Fish Migration Day.

 • Werkzaamheden Roggenplaat winter 2019
  03 februari 2020 | Angelique Aerts

  Minister sluit zandsuppletie Roggenplaat officieel af

  De zandsuppletie op de Roggenplaat is afgerond en de voedselrijke zandplaat kan de komende decennia weer fungeren als 'wegrestaurant' voor tienduizenden vogels op trek en rustplaats voor zeehonden.

 • logo