Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boswerkzaamheden bij Wijffelterbroek en Laurabossen

02 december 2022 | Kay Jans

Het plantseizoen is begonnen. De komende tijd vinden verschillende boswerkzaamheden plaats in het buitengebied van Weert bij het Wijffelterbroek en de Laurabossen.

plantmateriaal Pruiskesweg

Zodra het plantmateriaal is geleverd, gaan er heel wat jonge boompjes en struiken de grond in. Daarmee versterken we de Weerter natuurgebieden en geven we meer ruimte aan planten en dieren. Groenaannemer Dolmans Monsdal voert de werkzaamheden uit in opdracht van Natuurmonumenten.

Aanplanten bij Pruiskesweg

Tijdens de boomfeestdag in november hebben we samen met kinderen van Kindcentrum Altweerterheide en basisschool De Firtel uit Stramproy zo’n 1.000 boompjes aangeplant aan de Pruiskesweg, bij de kruising Wijffelterbroekdijk. Daar komen dit seizoen nog circa 6.000 boompjes en struiken bij. Het perceel is onderdeel van de twintig hectare – zo’n 30 voetbalvelden – nieuw bosgebied dat in het Grenspark Kempen~Broek wordt gerealiseerd. Ook hier gaan we voor gemengde groepjes van verschillende inheemse soorten met genoeg ruimte voor spontane bosontwikkeling en kruidenrijke begroeiing.

Herplanten bij Vetpeelweg

Op het perceel aan de Vetpeelweg naast de vuilstort worden boompjes vervangen. “Een groot deel van de loofboompjes die hier vorig jaar zijn aangeplant, heeft het niet overleefd”, legt boswachter Robin Peeters uit. “Waar dat precies aan ligt, is lastig te zeggen. Waarschijnlijk een combinatie van een te slechte bodem en droge zomer. De voormalige akkergrond op deze plek houdt nauwelijks water vast. Daarom planten we soorten bij die minder kwetsbaar zijn, zoals berken en sleedoorn. Een deel van die herplant voeren we dit seizoen uit. De boompjes op de andere percelen die vorig jaar zijn aangeplant, lijken het vooralsnog goed te doen. Volgend jaar maken we hier de balans op.”

Omvormen van Laurabossen

Ook in de Laurabossen gaan we opnieuw aan de slag. Sinds 2018 werken we hier aan het omvormen van het bestaande naaldbos naar een soortenrijker en natuurlijker bos. Deze winter ronden we het meerjarenplan af met de aanplant van circa 8.500 loofboompjes waaronder soorten als de zomer- en wintereik, linde, boswilg, beuk, zoete kers, hazelaar en meidoorn. In totaal zijn er dan ruim 35.000 bomen geplant in de Laurabossen. Met de omvormingswerkzaamheden helpen we de natuur een handje om uit te kunnen groeien tot een gevarieerd en duurzaam bosgebied, dat in staat is zichzelf in stand te houden. Zodra de laatste aanplant achter de rug is, moet het bos het op eigen kracht gaan doen.

Bossen en klimaatbuffer

In grote aaneengesloten en gemengde bossen voelen talloze planten en dieren zich thuis. Ze zijn het best bestand tegen ziekten, tegen invloeden van weer en klimaat én helpen om water op te nemen, vast te houden en langzaam af te geven. Zo werken we stap voor stap en op verschillende manieren aan een natuurlijke klimaatbuffer in het Kempen~Broek; robuust genoeg voor de toekomst.

Kay
Kay Jans