Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hoe zit het met de taurossen in Weert?

11 maart 2021 | Kay Jans

Afgelopen dagen bereikten ons enkele vragen over sterk vermagerde taurossen aan de Kettingdijk in Weert. We houden alle dieren in de gaten en leggen graag uit wat er aan de hand is.

taurossen

Afgelopen jaar is de kudde taurossen hard gegroeid. Daardoor is de kudde te groot geworden voor het begrazingsgebied. Op dit moment zijn we dan ook bezig met het verplaatsen van dieren naar andere terreinen, als onderdeel van het reguliere kuddebeheer. 

Extra hooi

De grazers in Kempen~Broek zijn het strenge winterweer doorgekomen met extra hooi. De kuddeverzorgers zijn vroegtijdig gestart met bijvoeren. Voor zover nodig blijven we daarmee doorgaan tot dat de grasgroei weer echt op gang is gekomen. Twee runderen – een oude, verzwakte koe en een jonge stier –zijn de winter ondanks het bijvoeren niet doorgekomen. Dat gebeurt bij jaarrondbegrazing en is niet altijd te voorkomen. Voor de zekerheid en vanuit onze zorg voor de dieren hebben we direct na het overlijden van de twee runderen half februari, een dierenarts ingeschakeld om alle andere dieren (circa 70) uit de kudde aan de Kettingdijk te controleren. De dierenarts heeft toen bevestigd dat de conditie van de kudde goed was. 

Vermagerd

In de twee weken daarop zijn zo’n zeven runderen uit de kudde taurossen alsnog binnen korte tijd sterk vermagerd. Hoewel het bijvoeren doorging, zijn we op dat moment wellicht niet alert genoeg geweest op het gewicht en de conditie van een aantal specifieke dieren in de kudde. Zwakke dieren worden soms door dominante dieren bij het voer weggeduwd. In die periode hebben we ook bezoek gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zij hebben het advies gegeven om het hooi niet alleen op de grond aan te bieden, maar ook hooiruiven/voerbakken neer te zetten. Dat doen we nu. Zwakkere dieren komen zo beter bij het hooi en krijgen bovendien extra aandacht. Dieren waarvan alsnog blijkt dat ze in onvoldoende conditie zijn, gaan tijdelijk op stal om daar aan te sterken.

Update 25 maart: op 23 maart heeft er een herinspectie plaatsgevonden door de NVWA. Bij de herinspectie is geconcludeerd dat is voldaan aan de eerder geformuleerde adviezen/maatregelen. Er zijn geen nieuwe aandachtspunten naar voren gekomen. 

(Om)kijken naar grazers

In het Kempen~Broek lopen sinds tien jaar in een gebied van circa 700 hectare ongeveer 250 grote grazers, zoals Taurossen, Schotse Hooglanders en Exmoor-pony’s. Zij leven in sociale kuddes en zijn jaarrond in de terreinen aanwezig. Ze hebben een belangrijke rol in onze natuurgebieden: ze houden het landschap gevarieerd en open en dat is gunstig voor allerlei planten en dieren. Boswachters van Natuurmonumenten zien de kuddes regelmatig en de kuddeverzorgers houden de conditie van alle grote grazers in de gaten. Mocht je als bezoeker aan het Kempen~Broek een dier in nood zien, bel dan het nummer van de kuddeverzorger. Het nummer staat op de blauwe bordjes bij de ingangen van begrazingsgebieden.

Heb je een vraag over de grote grazers of ben je bezorgd? Neem dan contact via [email protected].  

taurossen februari 2021

Taurossen aan de Kettingdijk

Kay
Kay Jans