Ga direct naar inhoud
Nieuws

Moerasgebied in het Kempen~Broek werkt straks als klimaatbuffer

16 april 2021 | Yvonne van Moll

Natuurmonumenten en ARK Natuurontwikkeling werken samen aan de klimaatbuffer Wijffelterbroek-Kettingdijk. Met het herstel van het grensmoeras gaan we verdroging tegen en zorgen we voor meer biodiversiteit.

broekbos

Water vasthouden

Door waterlopen in de natuurgebieden te dempen en grond- en regenwater langer vast te houden pakken we de verdroging van het gebied aan en gaat het natuurgebied functioneren als een klimaatbuffer. De broekbossen en het veen van het moerasgebied houden water vast en zorgen er in tijden van droogte voor dat het langzaam wordt afgegeven aan de omgeving. Zo wordt verder stroomafwaarts wateroverlast voorkomen. Wil je meer weten, kijk dan op de projectpagina voor de video en de plankaart.

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll