Ga direct naar inhoud
Nieuws

Verwijderen wilgenopslag bij Roukespeel

27 november 2023 | Kay Jans

Eind november vinden beheerwerkzaamheden plaats in natuurgebied Roukespeel bij Swartbroek. Een aannemer verwijdert op enkele plekken een deel van de wilgenopslag.

verwijderen wilgenopslag Roukespeel

Eerder voerden we in de Roukespeel al verschillende maatregelen uit om het watersysteem in het gebied te verbeteren en verdroging tegen te gaan. Aanvullend halen we nu een deel van de begroeiing weg in de zone tussen het Roukespeelven en de Grote Kouseykweg. Het gaat daarbij vooral om wilgenopslag. Door de wilgen terug te zetten, krijgen bestaande vochtige hooilanden meer licht en ruimte en karakteristieke planten en dieren die hier leven meer kansen.

Op de afbeelding hieronder zijn de werklocaties aangegeven met paarse arcering. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer en duren ongeveer een week. Het resterende snoei- en takhout blijft nog een tijdje liggen en wordt later afgevoerd. 

De werkzaamheden zijn onderdeel van de provinciale aanpak om zogeheten natte natuurparels te herstellen. Met als doel: kwetsbare gebieden met bijzondere natuurwaarden behouden. Kijk voor meer info op: www.natuurmonumenten.nl/roukespeel. 

roukespeel verwijderen wilgenopslag 2023
Kay
Kay Jans