Ga direct naar inhoud
Nieuws

Voortgang realisatie klimaatbuffer Wijffelterbroek-Kettingdijk

03 februari 2023 | Yvonne van Moll

Afgelopen periode is er veel grond verzet om het voormalig grensmoeras te herstellen, zodat het gebied kan gaan werken als een klimaatbuffer. Aannemers Leenaerts en FPH Ploegmakers zetten vele graafmachines en vrachtwagens in om grond weg te graven, watergangen en greppels te dempen en de beek de Raam om het natuurgebied heen te laten stromen. Hierdoor verbetert de waterhuishouding en kunnen we water in het gebied langer vasthouden.

Wijffelterbroek-Kettingdijk

Vetpeel en voormalig Hertenkamp

De voedselrijke toplaag van het perceel naast het voormalig Hertenkamp is afgegraven en afgevoerd. “Zo voorkomen we dat fosfaten uit de bemeste bodem uitspoelen naar de rest van het gebied. Bovendien hebben we nu meer reliëf aangebracht in het maaiveld waardoor meer plantensoorten een geschikt plekje kunnen vinden”, legt boswachter Robin Peeters uit. “Het gebied ziet er nu al totaal anders uit. Het hekwerk rond het Hertenkamp is verwijderd, de Vetpeel en veel greppels zijn gedempt of minder diep gemaakt, ook één van de gegraven vijvers is deels gedicht. Het is mooi om te zien hoeveel water er nu al in het gebied blijft dat anders was afgevoerd. Dit water is een mix van schoon regen- en grondwater en is waardevol voor de natuurkwaliteit", vertelt hij enthousiast.

Dempen en omleiden van de Raam

Aan de andere kant van de Bocholterweg is de begroeiing naast de weg verwijderd, daar is de nieuwe loop van de Raam gegraven. Een nieuwe watergang is nodig om te voorkomen dat vervuild water het Wijffelterbroek in stroomt. Zodra het water door de nieuwe gang stroomde is gestart met het dempen van de oude loop van de Raam. Greppels en de oude loop zijn gedempt met grond die is vrijgekomen met het graven van de nieuwe loop. De belangrijkste contouren zijn gerealiseerd, in de komende periode werken we aan de afronding van de werkzaamheden.

Nieuwe loop Raam

Nieuw gegraven waterloop Raam

Foto's van Erwin Christis, Regionaal landschap Kempen en Maasland

Waterregelsystemen en verder

Veel en belangrijk werk is al verzet. Het plaatsen van stuwen in de nieuwe Raam en het sifon volgen op het grondwerk, net als de nieuwe avontuurlijke  route door het Wijffelterbroek. Robin Peeters licht toe: “De grote hoeveelheid water in het gebied bemoeilijkt de werkzaamheden. Er is veel regen gevallen terwijl het watersysteem nog niet af is. Er komt nog een sifon (waterdoorgang) onder de Bocholterweg en Nieuwe Raam door. Die gaat er voor zorgen dat water van Kettingdijk doorstroomt naar het Wijffelterbroek. Zo gaat het gebied werken als een doorstroommoeras. Ook de stuwen in de nieuwe Raam zorgen er voor dat we water in het gebied beter kunnen sturen. Na het plaatsen van deze waterregelsystemen gaan we aan de slag met de andere werkzaamheden als het plaatsen van een raster om het voormalig Hertenkamp zodat het gebied beschikbaar wordt voor grote grazers. De komende weken wordt er dus nog vol op gewerkt in het gebied" besluit Robin zijn verhaal.

Meer weten?

Kijk op de projectpagina voor meer informatie over de maatregelen in dit gebied. Nieuwsgierig naar wat we nog meer doen om Kempen~Broek als natuurlijke klimaatbuffer te laten functioneren? Lees dan hier verder

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll