Ga direct naar inhoud
Landgoed Keunenhuis

Welkom rondom het Keunenhuis

Het Keunenhuis ten zuiden van Winterswijk, is een goed met een authentieke boerderij en bijgebouwen. Het ligt er prachtig in het typische kleinschalige hoevelandschap. Boerderij en erf zijn niet vrij toegankelijk. Het verderop gelegen moerasbos Bekendelle - van oudsher onderdeel van het landgoed - is dat wel.

Andre Westendorp
Andre Westendorp

Boswachter van dit gebied

Meer over Keunenhuis
  • Nieuws

Over het gebied

Kijk hoe mooi het Keunenhuis ligt in het typische kleinschalige hoevelandschap even buiten Winterswijk. Het bestaat uit een authentieke boerderij, pinkenstal, daglonershuisje en waterput. De boerderij wordt particulier bewoond, de deel huisvest de culinaire proeftuin van Nel Schellekens. Toegang is alleen mogelijk na reservering. Het bij het goed horende bijzondere moerasbos Bekendelle is wel vrij toegankelijk.

Scholtenboerderij Keunenhuis

Met de aankoop van het Keunenhuis is een authentiek Achterhoeks landgoed voor de toekomst bewaard gebleven. Een landgoed dat nog helemaal in originele staat en compleet is. Het bestaat uit:

  • een rijksmonumentale boerderij met stal, daglonershuisje en waterput
  • wei- en hooilanden
  • akkers
  • houtwallen
  • boomgaard
  • bos

Bekendelle weer bij Keunenhuis

Tot eind 2012 bewoonde eigenaresse mevrouw Hijink nog het Keunenhuis. Het was haar diepste wens dat de eenheid van het goed na haar overlijden zou blijven bestaan en ze benaderde daarvoor Natuurmonumenten. Door de aankoop is de eenheid zelfs versterkt, want het landgoed is weer samengevoegd met het moerasbos Bekendelle, dat in het verleden al deel uitmaakte van landgoed het Keunenhuis. 

 

Daglonershuisje Keunenhuis

Cultuur en natuur

Het Keunenhuis heeft niet alleen cultuurhistorische waarde, maar is ook van groot belang voor de natuur in Gelderland. Het landgoed met het bijzondere moerasbos Bekendelle vormt een schakel in het netwerk van onderling verbonden natuurgebieden, de zgn. EHS.

Subsidieverstrekkers Keunenhuis

De restauratie van het Keunenhuis en realisatie van Nel’s Proeftuin zijn mogelijk gemaakt door de vele gulle giften, hulp van vrijwilligers, inzet van gemeente Winterswijk, goede vakmensen en de onderstaande onmisbare partijen met kennis en subsidie.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Keunenhuis, Boerderij Keunenhuis
Keunenhuis

Nieuws

Direct naar

Keunenhuis

Wat wij hier doen

Minister Van Engelshoven verblijdt Natuurmonumenten met erfgoedsubsidie

Historisch landgoed Keunenhuis en het Waterloopbos krijgen een extra bijdrage van het Rijk voor renovatie. De bijdrages maken onderdeel uit van de extra subsidieronde die minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft uitgeschreven voor de restauratie en het toegankelijk maken van Rijksmonumenten, mobiel erfgoed en molens. Natuurmonumenten is verheugd over de extra bijdragen.