Ga direct naar inhoud
Nieuws

Minister Van Engelshoven verblijdt Natuurmonumenten met erfgoedsubsidie

13 juni 2018 | Natuurmonumenten

Historisch landgoed Keunenhuis en het Waterloopbos krijgen een extra bijdrage van het Rijk voor renovatie. De bijdrages maken onderdeel uit van de extra subsidieronde die minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft uitgeschreven voor de restauratie en het toegankelijk maken van Rijksmonumenten, mobiel erfgoed en molens. Natuurmonumenten is verheugd over de extra bijdragen. ‘Nu kunnen we een vliegende start maken en de restauratieplannen voor het Keunenhuis en het Waterloopbos daadwerkelijk ten uitvoer brengen. We zien voor ons erfgoed een prachtige toekomst tegemoet’, aldus Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten.

Keunenhuis

Keunenhuis

Landgoed Keunenhuis (Winterswijk) ontvangt een bijdrage van 875.000 euro. Dit hoevelandschap met een historische boerderij, boomgaard, houtwallen, wei- en hooilanden, staat aan de vooravond van een flinke renovatie. Beheerder Udo Hassefras: ‘De boerderij krijgt dit jaar een nieuwe bestemming. Van kop-tot-kont-chef Nel Schellekens start hier haar bedrijf. Het Keunenhuis wordt de culinaire proeftuin van Nels No Waste Keuken, gericht op duurzame voedselproductie uit de streek. Met de aanstaande restauratie gaan wij er met deze ondernemers voor zorgen dat deze prachtige plek een eigentijdse functie krijgt, in lijn met haar geschiedenis.’Waterloopbos

De minister stelt 315.000 euro beschikbaar voor Rijksmonument het Waterloopbos in de Noordoostpolder. Het Waterloopbos is een historisch openluchtlaboratorium: er liggen schaalmodellen van ruim dertig waterwerken verborgen. Boswachter Norbert Kwint: ‘In het Waterloopbos hebben Nederlanders leren werken met water, onze wereldwijde bekendheid als waterland danken we aan het onderzoek dat hier heeft plaatsgevonden. Dankzij de bijdrage van de minister kunnen we deze unieke plek verder restaureren. Concreet betekent dit dat we met de restauratie van de Golfbak kunnen starten, een model waarmee onderzoek is gedaan naar de afsluiting van Zeeuwse wateren.’Restauratieprojecten 2018

Minister Van Engelshoven maakt deze extra subsidieronde in totaal 34 miljoen vrij voor 27 Rijksmonumenten. Het gaat om restauraties die in 2018 nog van start kunnen gaan. Het is een mix van verschillende soorten monumenten - zoals kloosters, kerken, molens en groen erfgoed - verspreid over het hele land. De grootste bedragen gaan naar de Stevenskerk in Nijmegen, de Grote Kerk in Breda en de Domkerk in Utrecht. De erfgoedbeheerders krijgen een tegemoetkoming van 70% van de restauratiekosten, de overige 30% moeten zij zelf bijdragen.

Natuurmonumenten