Ga direct naar inhoud
Nieuws

Aan het werk voor het behoud van de bijzondere oude boskern in het Buskersbos

10 oktober 2023 | Anouk Ballot

Het Buskersbos is een heel bijzonder pareltje, zoals je ze nog maar weinig ziet. Natuurlijk, het is een aantrekkelijk wandelgebied. Dit komt zeker ook door de meanderende beek, de Boven-Slinge, die erdoorheen stroomt. Wat minder bekend is, is dat het bos nog voor een belangrijk deel uit wilde, autochtone bomen en struiken bestaat. Dit is zeldzaam geworden in Nederland. Naar schatting minder dan 3% in ons land én afnemend. Om deze bijzondere boskern een impuls te geven, gaat de boswachter er dit najaar aan de slag.

Omwonenden van het Buskersbos in gesprek met de boswachter over geplande werkzaamheden

Voorbeeld van gebied met zeer zeldzame soorten

In het Buskersbos vind je nog goed bewaard beekbegeleidend bos met zeer zeldzame boom- en struiksoorten van grotendeels wilde populaties van fladderiep, kardinaalsmuts, tweestijlige meidoorn, mispel en wilde taxus. Vanwege de hoge ouderdom van deze boskern en de aanwezigheid van zeer zeldzame wilde populaties boom- en struiksoorten is het gebied als voorbeeldproject aangewezen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Boswachter André Westendorp: “Oude boskernen zijn belangrijk als natuurerfgoed, genetisch erfgoed en vanwege de belevingswaarde. Dat we dat hier nog zo intact vinden is geweldig. Om de oude boskern een extra impuls te geven en te behouden gaan we in het najaar 2023 hier aan de slag. Dat betreft vooral het verwijderen van beuken om eiken en zeldzame boomsoorten te bevoordelen. Zo behouden we de variatie in het bos en maken we het nóg mooier!”

Onderzoek en maatregelen

Het bos is afgelopen zomer onderwerp van onderzoek geweest door Bert Maes en zijn studenten. Maes is een autoriteit op het gebied van oude en autochtone bossen. Het onderzoek geeft Natuurmonumenten meer inzicht in de aanwezigheid van autochtone soorten en levert tevens advies van gewenste maatregelen ten behoeve van deze soorten.

Maes vertelt erover “Het Buskersbos is echt één van de TOP natuurgebieden van Nederland. Door een paar ingrepen, zoals het verwijderen van beuken en exoten – bomen die hier niet van nature thuis horen en de boel verstoren – kunnen we hier nog veel autochtone bomen en struiken behouden en beter beschermen. En dat is zó belangrijk!”.

Rupskraan en merktekens

De voorgenomen boswerkzaamheden staan voor het einde jaar 2023 gepland. Het is hierbij de bedoeling het bos zo min mogelijk te verstoren. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk verricht vanaf het pad. In goed overleg hebben de lokale aannemer Onno Bruins en boswachter Westendorp machines uitgekozen die geschikt zijn voor dit werk en zo min mogelijk sporen maken.

In het bos zie je bomen gemerkt met verschillende tekens. Deze tekens zijn een code voor de aannemer. Een rood kruis betekent dat de boom moet worden weggehaald, bij een groene stip wordt de top uit de boom gezaagd en een boom die een blauwe stip heeft blijft juist staan. De aannemer weet dan dat zo’n boom bijzonder is en bij de werkzaamheden extra moet worden ontzien.

Anouk Ballot
Anouk Ballot