Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten blij met besluit om windmolens te weren uit Nationaal Landschap Winterswijk

09 juni 2017 | Ank van Ravenswaaij

De plaatsing van hoge windmolens in het Nationaal Landschap Winterswijk lijkt definitief afgewend.

Natuurmonumenten blij met besluit om windmolens te weren uit Nationaal Landschap Winterswijk

<p>Deze weerstand vormde zich in de afgelopen maanden na plannen van de gemeente om hoge windmolens te plaatsen. Natuurmonumenten is voorstander van duurzame energie, maar vraagt nadrukkelijk aandacht voor de effecten op natuur en landschap. Wij vinden dat dergelijke windmolens niet passen in het Nationale Landschap. Ook zijn hier negatieve effecten op de natuur te verwachten, waaronder voor vleermuizen.</p>
<p>De plannen voor de windmolens kwamen voort uit het streven van het college om in 2030 energieneutraal te zijn. Een binnenkort vast te stellen Energievisie, zal leiden tot het bepalen van een zogenaamde Energiemix. Daarvoor zal gemeente Winterswijk in gesprek gaan met de Winterswijkse samenleving. Zo wil ze via een breed gedragen proces bepalen welke mogelijkheden daarvoor worden ingezet. Ook Natuurmonumenten zal hieraan vanzelfsprekend een bijdrage leveren, en de mogelijkheden nagaan die zij heeft voor zonne-energie en biomassa.</p>
<p>Na het bepalen van de Energiemix wordt in 2018 het Uitvoeringsprogramma opgesteld. Het college heeft nu besloten dat er totdat dit proces is afgerond, geen windturbines worden geplaatst in Winterswijk. Het gaf tevens aan windenergie zelfs als laatste optie te zien, juist vanwege de status van Nationaal Landschap. Het gevaar voor windmolens in Winterswijk lijkt hiermee vrijwel zeker afgewend.</p>

Ank van Ravenswaaij
Ank van Ravenswaaij