Ga direct naar inhoud
Nieuws

Aan de slag met de natuur rond Groeve Boudewijn

15 september 2016 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is sinds 2016 eigenaar geworden van de voormalige steenfabriek Boudewijn, met daar omheen een bosgebied met stukjes heide, zandverstuivingen en enkele vennen: Groeve Boudewijn.

Aan de slag met de natuur rond Groeve Boudewijn

Daarnaast hebben Natuurmonumenten, woningbouwvereniging Vestia en de Gemeente Woensdrecht een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin is afgesproken om de ontwikkeling van natuur en woningbouw zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Oud bos

“We zijn enthousiast om als nieuwe eigenaar hier aan de slag te gaan", aldus Frans van Zijderveld van Natuurmonumenten. “In het gebied komt de zeldzame zwarte specht voor. Deze specht is afhankelijk van oud bos met bomen van voldoende dikte om er nesten in te hakken. Ook broeden er nachtzwaluwen in de overgangen van zand naar heide. Geen wonder dat dit gebied de status heeft van Natura2000, een aanduiding voor op Europees niveau waardevolle natuur.” Natuurmonumenten gaat de natuurlijke verbinding tussen de gebieden Groote Meer, de Abdijbossen en de Noordpolder van Ossendrecht versterken. Dat biedt ook perspectieven voor doorgaande routestructuren.

Meer wandelmogelijkheden

Bijzonder is dat de groeve voor het eerst toegankelijk wordt voor bezoekers. Hiermee komt een grote wens van de omgeving uit. In overleg met omwonenden wil Natuurmonumenten de kwetsbare natuur op een slimme manier ontsluiten. Vooral voor wandelaars. Frans: “We gaan eerst maar eens luisteren wat er speelt en welke ideeën er zijn om samen de beleefbaarheid van dit natuurgebied te verbeteren.”

Wonen bij de natuur

Bij de verdere invulling van het gebied zetten de partijen in op een combinatie van functies zoals woningbouw, natuurontwikkeling, recreatieve voorzieningen en een gemengde functie op de locatie van het voormalige herstellingsoord Dennenheuvel. Vestia werkt in samenwerking met de Gemeente Woensdrecht en Natuurmonumenten aan een concept voorontwerp bestemmingsplan.

In deze fase blijft Vestia eigenaar van de grond aan de zuidzijde van het gebied Groeve Boudewijn en van de Dennenheuvellocatie. Er zijn plannen voor woningbouw in het gebied grenzend aan de Molendreef. Ellen Wedema, ontwikkelingsmanager bij Vestia: "Het is een prachtige woningbouwlocatie op de rand van dorp en natuur. Vestia zal gezien haar positie de woningen niet zelf ontwikkelen maar na herbestemming de grond verkopen aan een ontwikkelaar en/of kavels verkopen aan particulieren".

Natuurmonumenten