Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstelwerkzaamheden aan de heide

24 november 2020 | Miranda Fieret

De heide is een thuis voor tal van insecten en bijzondere dieren als de gladde slang, levendbarende hagedis en nachtzwaluw. Door een overmaat aan stikstof uit de lucht, groeit de heide versneld dicht met boompjes. Hierdoor krijgen andere soorten minder kans om te groeien. Om dit te voorkomen, voert Natuurmonumenten een natuurherstelproject uit op de heide van de Brabantse Wal.

Herfstkleuren op de heide

Je kunt het met het blote oog niet zien, maar elke dag brengen de landbouw, de industrie en het verkeer stoffen in de lucht, zoals ammoniak en stikstofoxiden. De stoffen maken ook de bodem zuurder. Sommige plantensoorten (zoals berken en dennen) gaan hard groeien, waardoor ze andere soorten verdringen. Om de heide, insecten en dieren die hier leven te beschermen, worden jonge zaailingen van boompjes verwijderd.

Natuurmonumenten verwijdert ‘opslag’, zoals opkomende boompjes heten, op de heide en stuifzandheide. We zijn aan het werk van eind november 2020 tot uiterlijk 15 maart 2021.

Eerder hebben we al opslag verwijderd op Droge- en Vochtige heide in het kader van het project ‘PAS Brabantse Wal’. Natuurmonumenten krijgt voor het uitvoeren van PAS-herstelmaatregelen subsidie vanuit de provincie Noord-Brabant. Om de kwaliteit van natuurgebieden niet verder achteruit te laten gaan en weerbaarder te maken, is het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgezet.

Miranda Fieret
Miranda Fieret