Ga direct naar inhoud
Nieuws

Munitie gevonden bij Kleine Meer

23 september 2020 | Miranda Fieret

Natuurmonumenten liet munitie-onderzoek uitvoeren vanwege werkzaamheden rondom de oever en een deel van de Leemputten, nabij het Kleine Meer.

munitie

Wat hebben we gevonden?

•             2 x Staartstuk van 8 cm Mortiergranaat (D), verschoten, leeg.

•             1 x Staartstuk van 4.2 inch Mortiergranaat (GB) leeg.

•             1 x restant Ontsteker.

Omdat er in de Tweede Wereldoorlog veel is gevochten, was de kans groot dat er onontplofte munitie in de bodem zat. Zo was de Slag om de Schelde in deze regio aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de grootste operatie tijdens de oorlog op Nederlands grondgebied. Er is toen veel munitie neergekomen die soms niet is gesprongen. Daarom is het noodzakelijk dat er door een gespecialiseerd bedrijf onderzoek wordt gedaan voordat er werkzaamheden aan de grond worden uitgevoerd.

REASeuro heeft zich volledig heeft gespecialiseerd in Niet Gesprongen Explosieven (NGE). De Explosieven OpruimingsDienst (EOD) laat de gevonden explosieven vervolgens ontploffen. Dit vindt op een andere locatie plaats.

Werkzaamheden

Het onderzoek was nodig, omdat Natuurmonumenten de oever van een deel van de Leemputten vrij gaat maken van struiken. Door de stikstofneerslag vanuit de lucht is begroeiing rondom het ven enorm toegenomen. Ook staan er nu veel lisdoddes aan de oever. Zonder ingrijpen verliezen we soorten als de kamsalamander en de zeldzame drijvende waterweegbree. Met het opschonen van de oevers krijgen deze soorten weer een kans. De werkzaamheden zijn onderdeel van de regeling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Miranda Fieret
Miranda Fieret