Ga direct naar inhoud
Nieuws

Project Venherstel Kleine Meer afgerond

20 september 2019 | Miranda Fieret

Natuurgebied Kleine Meer bij Ossendrecht heeft een metamorfose ondergaan. De vennen Groote Meer, Kleine Meer en Granaatven hebben hun open karakter terug, daaromheen vind je gevarieerde bossen. Natuurmonumenten heeft dit grote natuurherstelproject ‘LIFE HELVEX’ kunnen doen dankzij de Europese LIFE-subsidie. Ter afronding is woensdag 11 september de laatste film in de reeks ‘Venherstel Kleine Meer’ overhandigd aan Giulia Carboni van de Europese Commissie tijdens het internationale evenement ‘Interlife’.

Anya van de Ven, gebiedsmanager West-Brabant van Natuurmonumenten overhandigt de laatste film over het venherstel aan Giulia Carboni van de Europese Commissie.

 

Het gehele proces van het venherstel, van voorbereiding tot eindresultaat, is in beeld gebracht in een viertal korte films. De hoofdrol is weggelegd voor de Kleine Meer. Natuurmonumenten zet voor deze vennen in op meer en langduriger water én een betere waterkwaliteit.  De laatste film in de reeks geeft een impressie van het resultaat bij het Kleine Meer een jaar na afronding van de werkzaamheden. De film is online te zien.

 

Fijn voor planten en dieren

Dankzij het natuurherstel verbetert de leefomgeving van veel planten en dieren in het natuurgebied. Soorten die van het venherstel profiteren zijn watervogels als geoorde fuut en dodaars. Amfibieën, zoals de kamsalamander (dit is de enige plek op de Brabantse Wal waar deze soort nog voorkomt) en de rugstreeppad hebben ook baat bij het herstel. Planten als oeverkruid, witte waterranonkel, dopheide en het vleesetende plantje zonnedauw maken meer kans om te overleven en zich te verspreiden.

 

Routes door het gebied

Niet alleen voor de natuur is dit prachtig, ook voor wandelaars en natuurliefhebbers is er veel te beleven. Het Granaatven en het Kleine Meer zaten ‘verstopt’ achter hoge begroeiing die was ontstaan door een teveel aan stikstof. Nu heb je een wijds uitzicht over de vennen en kun je bijvoorbeeld genieten van een kikkerconcert. Ook zijn er diverse routes te wandelen zoals route Fuut. Meer informatie is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/brabantsewal en via de route app ‘NatuurRoutes’ van Natuurmonumenten.

 

Grenzeloze samenwerking

In het LIFE Helvex-project werkt Natuurmonumenten samen met Grenspark Kalmthoutse Heide, provincie Noord-Brabant, Evides, Waterschap Brabantse Delta en met partners aan de Vlaamse zijde van het grenspark: Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos. Na deze herstelwerkzaamheden houdt het werk niet op. Natuurmonumenten gaat door met beheer van het gebied. Hierbij is aandacht voor de droogte en de gevolgen hiervan.

 

Interlife

De overhandiging vond plaats tijdens de ‘Interlife Benelux 2019’. Grenspark Kalmthoutse Heide organiseerde deze internationale bijeenkomst in samenwerking met de partners Natuurmonumenten, Natuurpunt, Agentschap voor Natuur & Bos en de Provincie Noord-Brabant.  Het thema van deze Interlife Benelux dagen heeft als thema ‘uitdagingen en samenwerking over de grenzen heen’. Natuurbeheerders vanuit Frankrijk, Vlaanderen, Luxemburg en Nederland kwamen twee dagen samen om hun kennis op vlak van natuurbeheer met elkaar te delen.

Miranda Fieret
Miranda Fieret