Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hoe is het nu met: De Diepen

09 december 2021 | Lieke de Grunt

Bij het Koningsven – De Diepen groeit de natuurwaarde. Unieke plantensoorten vestigen zich, aan de voet van de Sint-Jansberg. Dit is het gevolg van de herinrichtingsplannen van 2018.

Koningsven - De Diepen  Toon Hermans

Het gebied heeft een hele transformatie doorgaan. De voedselrijke laag, de bouwvoor, is uit het gebied gehaald en afgevoerd. Hierdoor blijft een voedselarme bodem over. Hierdoor kan het gebied opnieuw starten en krijgt het te maken met invloeden van het grondwater. Door middel van deze werkzaamheden dient het doel behaalt te worden. Soortenrijke natte graslanden en (veen)moeras creëren aan de voet van de stuwwal. Dit is voordelig voor zowel flora als fauna. Het gebied wordt beheert door middel van maaien, hierdoor wordt de voormalige akker verschraald en grotendeels om het oude gewas te verwijderen, hooien.

Vanuit het Bruuk wordt maaisel in het gebied aangebracht. Het maaisel vanuit het Bruuk is een zaadbron van bijzondere soorten. Deze ontkiemen bij de juiste omstandigheden. Zo zijn er voor Orchideeën de juiste bodemschimmels noodzakelijk en voor verschillende soorten Zegges de juiste natte omstandigheden een voorwaarde. Afgelopen jaar is het in het gebied natter geweest dan de jaren hiervoor. Dit komt doordat het afgelopen jaar niet zo warm is geweest als de jaren ervoor. Doordat het gebied natter is, zien we dit jaar orchideeën opgekomen, geel hartje, klokjesgentiaan en blauwe zegge. Dit is mede mogelijk gemaakt door het maaisel dat is aangebracht in het gebied. Dit zijn indicatiesoorten voor een blauwgrasland. In de jaren dat het droger is geweest, had het gebied een moeizame start. Er vestigde zich eenjarige soorten en soorten die zich beter weren tegen de droogte, als blauwe knoop en moeras kartelblad.

Nog een leuk nieuwtje voor het tweede jaar zijn er in De Diepen zwarte ooievaars gesignaleerd. Ze broeden niet in Nederland maar zijn op doortrek. Een inheemse beschermde vogel. Die van nature voorkomt in Nederland. Ze profiteren van de grote hoeveelheid amfibieën en kleine zoogdieren die na het hooien minder beschutting hebben en dus makkelijker te vangen zijn, een feestbanket.

Zwarte ooievaar

Zwarte ooievaar

Toekomst van het Koningsven

Binnen een aantal jaar wordt er gestart met de inrichting van het Koningsven. De natuurlijke strook die langs het Reichswald ligt wordt afgegraven en het merendeel van de bosjes verdwijnt. Daarnaast is er veel agrarisch gebied dat wordt afgegraven, waarbij de oude riviermeanders tevoorschijn komen in het landschap. Voor het Koningsven geldt ook een grote afwisseling in grasland en moerasbiotopen. Hierdoor kan het kwel- en regenwater op een natuurlijke wijze afstromen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Teunissen Grind en Zand. Voor meer informatie kijk op de projectpagina van het Koningsven. https://www.koningsven.nl/

Lieke de Grunt