Ga direct naar inhoud
Nieuws

Maaien voor meer bloemen

03 juni 2024 | Sander Verwoerd

De Diepen is een prachtig moerassig natuurgebied met bijzondere planten als klokjesgentiaan en verschillende orchideeën. We willen voorkomen dat eentonige grassoorten dit gebied overwoekeren. Daarom gaan we hier deze maand maaien. Daarbij laten we delen met bijzondere planten en een aantal insectenstroken staan. Bovendien gaan we voorlopen, zodat we broedende vogels ontwijken en reekalfjes en hazen veilig zijn.

klokjesgentiaan

Voorkomen van eentonig grasland

De Diepen vormt een fraai voorbeeld hoe blauwgrasland in enkele jaren weer terug kan keren. Met daarin bijzondere soorten, zoals verschillende orchideeën, klokjesgentiaan (foto) en moeraskartelblad. Om deze bijzondere natuur te beschermen en te versterken, is beheer noodzakelijk. Door nu te maaien, voorkomen we dat dominante, zodenvormende grassen alles verdringen en er eentonig grasland ontstaat. De zeldzamere bloemrijke soorten krijgen nu de ruimte. 

Zorgvuldig aan de slag

Onze boswachters gaan niet zomaar aan het werk! Voordat zij gaan maaien is er al van alles voorbereid. Eerst kijken we al wat we willen maaien. We laten insectenstroken staan, zodat er voldoende voedsel is voor insecten en er genoeg schuilplekken overblijven voor andere dieren. Ook letten we op plekken waar al bijzondere planten groeien. Door daar niet te maaien, kunnen die planten verder groeien, bloeien en zich uitzaaien. 

Oog voor het broedseizoen

Om te voorkomen dat de ongewenste grassen de overhand krijgen, moeten we in deze periode maaien. We zijn ons als Natuurmonumenten heel bewust dat het broedseizoen is. We nemen ook daarvoor extra maatregelen. Zo gaan we 'voorlopen' vlak voor het maaien. We weten dan waar broedende vogels zitten en zo kunnen we ervoor zorgen dat reekalfjes en hazen veilig zijn.

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd