Ga direct naar inhoud
Nieuws

Symbolische starthandeling natuurontwikkeling De Diepen Milsbeek

01 juni 2018 | Ellen Luijks

De laatste 10 jaar is hard gewerkt aan de voorbereiding van het natuurontwikkelingsproject Koningsven  - De Diepen. Hier gaat in de komende jaren het landschap veranderen. Realisatie van het project levert ruim 200 hectare natuurgebied op waarin bijzondere vegetatietypes die er tot de jaren 30 van de vorige eeuw eeuwenlang zijn geweest, zoals levend hoogveen en blauwgraslanden opnieuw tot ontwikkeling kunnen komen.

geduputeerde, burgemeester, provinciaal ambassadeur en ontzander bij de kraan

Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint hebben de handen ineen geslagen om deze unieke nieuwe natuur toe te voegen aan het Natuurnetwerk Limburg. Deze samenwerking past goed in het huidige beleid, waarin maatschappelijke meerwaarde voorop staat. Door de combinatie van natuurontwikkeling met zandwinning kan werk-met-werk worden gemaakt; de vrijkomende grond wordt in de directe omgeving verwerkt. De zandwinning maakt daarmee een natuurontwikkeling mogelijk die anders vele jaren op zich zou laten wachten. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg.

Onlangs is gestart met het verwijderen van de bovenste grondlaag van de voormalige (landbouw)gronden in het gebied De Diepen, dat gelegen is aan de voet van de Sint-Jansberg in Milsbeek.  

Op vrijdag 1 juni jl. werd het officiële startsein gegeven. De starthandeling werd verricht door Gedeputeerde Mackus van de Provincie Limburg, Burgemeester De Koning van de gemeente Gennep, Lars Koreman van Natuurmonumenten en Jaap Deutekom van Teunesen Zand & Grint. Zij groeven, in aanwezigheid van diverse genodigden, met de graafmachine de eerste delen grond weg.

Meer weten over het project Koningsven – De Diepen? Kijk op www.koningsven.nl voor meer informatie.

genodigden kijken naar starthandeling
genodigden kijken toe

Genodigden kijken toe naar de eerste schep in de grond.

Geduputeerde Mackus verricht de eerste schep in de grond

Gedeputeerde Mackus verricht de eerste schep in de grond

Ellen Luijks
Ellen Luijks

Boswachter