Natuurgebied

Koningsven

Bezoekersinformatie

Koningsven

Welkom in Koningsven

Koningsven wordt weer één van de mooiste moerasgebieden. De natte natuur vlak bij Sint-Jansberg en het Reichswald is ook nu al een kort bezoekje waard!

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over Koningsven

Over het gebied

Klein maar fijn: Koningsven was ooit één van de mooiste moerasgebieden van Nederland. Door ontginning ging dat echter verloren. Natte natuur krijgt in de toekomst een nieuwe kans dankzij een grootschalig project.

Fraai overzicht vanaf de stuwwal

Je kunt natuurgebied Koningsven zelf niet in. Vanaf de stuwwal heb je een mooi uitzicht op het kruidenrijke grasland, de kleine bosje en houtwallen en struwelen. Het natuurgebied wordt begraasd door runderen. Het raster om het gebied is verlaagd en er is bossage aangeplant, zodat het toegankelijk is voor het edelhert vanuit het Reichswald en hij hier ook beschutting kan vinden.

Dieren met geweien in Koningsven

Naast het edelhert dat zijn weg vindt door het Duitse Reichswald, kun je een ander dier tegenkomen met een 'gewei', het vliegend hert. Vooral in de zomermaanden heb je kans om de grootste kever van Nederland hier te zien op de grensweg. Zowel het gewoon vliegend hert als het klein vliegend hert. De een heeft een meer korrelig schild, de ander een gladder schild. Je maakt kans om tijdens het wandelen over de Grensweg een konijn, haas of wellicht een ree weg te zien rennen. Zo dicht bij het Reichswald leven ook vossen en zwijnen, de kans om deze te zien is echter een stuk kleiner.

Reptielen en insecten

In Koningsven vind je natte graslanden en drogere stukken grond. In dit gebied leeft een kleine populatie ringslangen, in het droge stuk vind je de zandhagedis. De afwisseling maakt het ook een aantrekkelijk voor bijna 30 soorten vlinders en 20 juffers en libellensoorten, 8 verschillende sprinkhanen en krekels.

Omdat Koningsven een zonbeschenen gebied is, vliegen er allerlei soorten wespen, bijen en andere angeldragers. De zeldzame graafwesp leeft in dit gebied net als andere soorten solitaire bijen en wespen.

Geschiedenis en toekomst van Koningsven

Natuurmonumenten wil Koningsven verder ontwikkelen in de nabije toekomst. Samen met Teunesen Zand en Grint zijn we gestart met het initiatief: Project Koningsven-De Diepen. Lees ook meer over de historie van Koningsven.

Koningsven

Nieuws van de boswachter