Ga direct naar inhoud
Nieuws

NL Doet: mini-Koppenwaard bij basisschool Lathum

10 maart 2018 | Susanne Blommaert

In het kader van NL Doet trommelde de Ds Jonkersschool uit Lathum een groep vrijwilligers op. Ieder jaar voeren zij klussen uit op en rond de dorpsschool. Dit jaar richtten zij een grasveldje naast de school in als ‘kleine Koppenwaard’. Ze sloegen daarmee een brug naar het verderop gelegen natuurgebied, dat door Natuurmonumenten wordt beheerd.

Jong en oud werkt aan een mini-Koppenwaard in Lathum tijdens NL Doet

Schoolhoofd en initiatiefnemer Frank de Bruin deed de aftrap en gaf het woord aan boswachter Tineke Velthorst, die het beheer van de Koppenwaard door Natuurmonumenten toelichtte en vertelde hoe het veldje ingericht zou worden. Wethouder Anita van Loon was op haar verjaardag toch even langsgekomen om kennis te maken en om het belang van een goede samenwerking te onderstrepen. Daarna ging het team van schoolmedewerkers, ouders en kinderen enthousiast aan de slag. Samen veranderden zij het veldje naast de school in een groene speelplek met elementen uit de nabijgelegen Koppenwaard.

Stammetjes en wilgentenen

Natuurmonumenten droeg graag een steentje bij aan de NL Doet-actie. Boswachter Tineke Velthorst: ‘We hebben hier net als in de Koppenwaard een iep geplant. Van een boom die omwaaide tijdens de storm in januari wordt een zitbankje gemaakt en een insectenhotel. Er komen stammetjes en een tunnel van wilgentenen.’

Groeiende samenwerking

Natuurmonumenten beheert de nabijgelegen uiterwaard. Tineke: ‘We trekken daarbij graag op met mensen uit de omgeving. Zo hebben wij ook een fijn contact met de basisschool uit Lathum. De inrichting van dit grasveldje staat symbool voor de groeiende samenwerking tussen Natuurmonumenten en Lathum en voor de verbinding met de Koppenwaard. We hopen dat de kinderen van deze school en andere dorpsbewoners van deze mini-Koppenwaard zullen genieten, en dat ze zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen in de uiterwaard zelf.’

Schoolhoofd Frank de Bruin, boswachter Tineke Velthorst en wethouder Anita van Loon

Aftrap van NL Doet naast de dorpsschool in Lathum

Schoolhoofd Frank de Bruin, boswachter Tineke Velthorst en wethouder Anita van Loon plaatsen een infobordje tijdens de aftrap van NL Doet in Lathum.

Wat doet Natuurmonumenten in de Koppenwaard?

Natuurmonumenten is in 2017 gestart met de inrichting van akkers en graslanden in de Koppenwaard. Van sommige percelen is de bovenste laag verwijderd. Elders zijn andere maatregelen genomen om de bodem voedselarmer te maken. Zo zal het er hier weer een beetje uit gaan zien zoals vroeger, met veel verschillende soorten bloemen en planten. Op een aantal – soms oude - perceelgrenzen zijn iepen, lindes of struweelhagen van meidoorn, sleedoorn, hondroos en heggenroos geplant. Ook komt er nog een wandelroute langs de akkers.

Logos LIFE Natura 2000 en NPL
Susanne Blommaert
Susanne Blommaert