Ga direct naar inhoud
Nieuws

Subsidie voor meer biodiversiteit in de Hoeksche Waard

16 september 2020 | Chantal van Burg

Op 8 september ontvingen acht vernieuwende projecten voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland een financiële bijdrage uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In de acht gekozen projecten gaan burgers en grondeigenaren samen aan de slag om biodiversiteit in hun omgeving te herstellen en behouden. Een van de projecten is Hoeksche Waard Zoemt.

Akkerrand

Binnen de Hoeksche Waard Zoemt wordt in het oostelijk deel het beheer van bermen, dijken en oevers structureel aangepast, zodat meer bloemrijke, ecologisch beheerde verbindingszones ontstaan. Deze zones staan in verbinding met meer natuurgebieden en akkerranden langs agrarische percelen. Na het oostelijk deel, is vervolgens het westelijk deel aan de beurt, en worden onze gebieden als de Tiendgorzen en Korendijkse Slikken 'aangetakt'.

Brede blik op biodiversiteit

Een groot aantal partijen heeft de handen ineen geslagen en/of wordt er voor dit project nog aan toegevoegd: Hoeksche Waards Landschap, gemeente Hoeksche Waard, Rietgors (boerencollectief), Waterschap Hollandsche Delta, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Voor Natuurmonumenten is dit ook een mooie kans om een bredere blik te krijgen op biodiversiteit, ook buiten de eigen natuurgebieden. 

Samenwerking stimuleren

Het 'Samen voor Biodiversiteit' Innovatiefonds sluit aan bij de doelstelling van het Deltaplan om concrete projecten te steunen van partijen die vanuit een gebiedsgerichte aanpak samenwerken aan herstel van biodiversiteit. Zo willen de partners en supporters van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel laten zien hoe de biodiversiteit herstelt als alle betrokken partijen in een bepaald gebied vanuit een gemeenschappelijke ambitie samenwerken. Dit moet ook leiden tot best practices, die vervolgens in andere gebieden kunnen worden toegepast. Kijk voor meer informatie op www.samenvoorbi.../innovatiefonds .

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven