Biodiversiteit

Natuurmonumenten heeft als belangrijkste doelstelling het beschermen van natuur en landschap. Gebieden die belangrijk zijn voor bepaalde planten en dieren, moeten veilig worden gesteld om zo de biodiversiteit te behouden.

Biodiversiteit standpunten

Biodiversiteit en ecosystemen

Biodiversiteit is de enorme variatie in het leven, van bacterie tot regenwoud. Een ecosysteem is daarentegen de optelsom van planten en dieren in hun leefgebied. Een ecosysteem bestaat uit de wisselwerkingen tussen alle organismen en de abiotische omgeving (bodem, waterhuishouding, lucht en klimaat) binnen een afgebakende geografische eenheid. Hoe meer soorten planten en dieren er zijn, hoe beter het ecosysteem zich kan aanpassen aan bijvoorbeeld de klimaatverandering. Een ecosysteem biedt de mens iedere dag natuurlijke producten als voedsel, hout, regenwater en medicijnen. Op internationaal niveau wordt onderzoek gedaan naar de economische betekenis van ecosysteemdiensten en biodiversiteit. Alleen al de rol van bijen bij bestuiving van land- en tuinbouwgewassen draagt één miljard euro per jaar bij aan de Nederlandse economie.

Snelle afname natuurkwaliteit

In Nederland liep de natuurkwaliteit in de vorige eeuw veel sneller terug dan het Europese gemiddelde. Steeds meer  plant- en diersoorten belandden op de Rode Lijst van bedreigde soorten.

Veel van deze soorten gaan nog steeds achteruit. Daarom moet juist Nederland zich inzetten voor behoud van de biodiversiteit. De afname in natuurwaarde wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door intensivering van de landbouw.

Nationaal Natuurnetwerk afmaken

Natuurmonumenten maakt zich grote zorgen over de achteruitgang van de biodiversiteit. Natuurmonumenten vind dat het Nationale Natuurwerk, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland) moet worden afgemaakt, inclusief de Natura 2000-gebieden (Europese netwerk van beschermde natuurgebieden).

Wat doet Natuurmonumenten?

Natuurmonumenten zet zich op verschillende manieren in om het biodiversiteitverlies tegen te gaan. Natuurmonumenten dringt er bij de minister, Tweede Kamer en Provincies op aan om zich in te zetten voor het afmaken van het Nationale Natuurwerk. Zelft werkt Natuurmonumenten hieraan door aankoop en beheer van natuurgebieden die onderdeel vormen van dit netwerk.

Dat het verbinden en vergroten van de natuur helpt bij herstel van de biodiversiteit, maken diverse voorbeelden duidelijk. De otter is na 30 jaar weer gesignaleerd in de Vechtplassen. In de Zwaakse Weel (Zuid-Beverland) keren zeldzame vogels zoals het baardmannetje en de kleine karekiet weer terug. Het Nationale Natuurwerk is nodig om de afname van biodiversiteit te kunnen stoppen.

Natuurmonumenten zet zich in voor schone lucht en zuiver water, want dat is nodig voor gezonde natuurgebieden en voor de gezondheid van mensen. Daarom doet Natuurmonumenten mee aan de Programmatische Aanpak Stikstof en aan de Kaderrichtlijn Water.

 

logo