Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kustvogels voelen zich thuis op nieuwe broedlocatie in Veerse Meer

30 juni 2017 | Paul Begijn

De nieuwe broedlocaties rond de Oosterschelde en in het Veerse Meer zijn dit jaar meteen succesvol, met broedende visdiefjes en dwergsterns.

Kustvogels voelen zich thuis op nieuwe broedlocatie in Veerse Meer

<p>Natuurmonumenten richtte vorig jaar verschillende plekken rond de Oosterschelde en in het Veerse Meer in als broedlocatie voor kustvogels. Dankzij een subsidie uit de post ‘soortenbeleid’ van provincie Zeeland werden in natuurgebieden Prommelsluis en Bootspolder op Schouwen-Duiveland en Kwistenburg in Zuid-Beveland broedlocaties voorzien van lege kokkelschelpen. Daarmee wordt ruim baan gemaakt voor kustbroedvogels als de noordse stern, dwergstern, kluut, plevieren en het visdiefje.</p>
<h3>Nieuw thuis</h2>
<p>Boswachter Andre Hannewijk van Natuurmonumenten is blij met de eerste resultaten: “Kustvogels hebben het moeilijk in ons veranderende landschap. Broedplekken worden steeds schaarser. Met de aanleg van nieuwe broedlocaties rond de Oosterschelde geven we kustbroedvogels weer een thuis.” Daarbij is bewust gekozen voor het aanbrengen van schelpen. “Kustbroedvogels hebben een voorkeur voor een kale ondergrond, het liefst op veilige afstand van predatoren en verstoring van bezoekers. Tussen de schelpen vinden vogels een prima plekje om een nest te maken.” Om ervoor te zorgen dat de broedvogeleilanjes ook kaal blijven, wordt het waterpeil in de winter in de natuurgebieden aan de Zuidkust van Schouwen verhoogd zodat de eilandjes regelmatig onder water lopen.</p>
<h3>Dwergsterns</h2>
<p>De maatregelen blijken het meest effect te hebben in natuurgebied Kwistenburg in het Veerse Meer. Daar werden dit voorjaar 28 nesten van visdiefjes en 4 nesten van dwergsterns geteld. Ook werd een koppeltje noordse sterns waargenomen, het is nog onduidelijk of ze dit seizoen tot broeden komen. Om de broedplekken beter te beschermen is een deel van het gebied uitgerasterd zodat het vee de nesten niet vertrapt. Het broedsucces van de dwergsterns is extra bijzonder omdat er in Nederland nog maar slechts 800 tot 900 paar broeden. Door de aanleg van de deltawerken en de drukker wordende stranden zijn er steeds minder geschikte broedplekken voor de dwergsterns. Natuurmonumenten heeft zich daarom afgelopen jaren ingespannen om in verschillende natuurgebieden rond de Oosterschelde broedlocaties in te richten.</p>

placeholder

<p>Dwergsterns broeden graag op schelpeneilandjes.<strong> Fotograaf:</strong> Ruud Poelstra<br /></p><h3>Zuidkust van Schouwen</h2>
<p>Ook aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland hebben de eerste kustvogels zich gemeld op de schelpeneilandjes. In natuurgebied Prommelsluis nabij restaurant de Heerenkeet hebben de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw zich gevestigd. Natuurgebied Bootspolder bij Burghsluis blijkt vooral in trek bij bergeenden en scholeksters. Op deze locaties is echter nog geen broedsucces waargenomen. Naar verwachting worden volgend broedseizoen de eerste koppeltjes gezien.</p>
<h3>Pilot met drijvende eilandjes</h2>
<p>Als extra maatregel worden voor het nieuwe broedseizoen van 2018 drie drijvende eilandjes aangelegd in de nieuw ingerichte natuur bij Hoedekenskerke. De plateaus die op pvc-buizen drijven, gaan dienst doen als broedvogeleilandjes voor sternsoorteen en kokmeeuwen. Het gaat om een pilot.</p>
<p>Komt dat zien!De broedvogels in natuurgebied Kwistenburg bij Wolphaartsdijk zijn goed te oberserveren vanaf het uitkijkpunt aan de Muidenweg. Aan de zuidkust van Schouwen is de vogelrijkdom in natuurgebied Bootspolder bij Burghsluis goed te zien vanaf de Steursweg.</p>

placeholder
Paul Begijn
Paul Begijn