Ga direct naar inhoud
Nieuws

De haan is terug op De Slotplaats

11 februari 2021 | Hanneke Wijnja

Eén ding ontbrak nog aan het grootscheepse herstelproject wat Natuurmonumenten de laatste jaren uitvoerde in het Bos van Knoop op landgoed De Slotplaats: de loden haan. Deze prijkte sinds de 18e eeuw bovenop de Burmaniazuil midden in dit parkbos, maar verdween lang geleden spoorloos. Sindsdien stond de zuil er wat verloren bij.

De loden haan

Poppestien

Het rechthoekige Bos van Knoop werd omstreeks 1750 ontworpen met een ruitvormige padenpatroon die in het centrum samen kwamen bij de Burmaniazuil. Het verhaal ging dat als de loden haan op het topje van de zuil kraaide, er een kindje onder lag. Dan kantelde de zuil en kon de baby er onder vandaan worden gehaald. Door de jaren heen raakten echter de paden overwoekerd en de oude verhalen in de vergetelheid. Zelfs de haan verdween van de 'poppestien'.

Cultuur én natuur

In 2019 begon Natuurmonumenten met het opknappen van het bos, waarbij de nadruk zowel lag op het herstel van de cultuurhistorie als van de natuur. De zichtlijnen en een deel van de oude padenstructuur werd in oude luister teruggebracht. Er werd meer biodiversiteit gecreëerd door het aanplanten van beuk, eik en hulst. In een aantal majestueuze oude, holle beuken werd een grote kolonie rosse vleermuizen ontdekt waardoor de paden in dat gedeelte juist niet hersteld zijn zodat de rust daar gewaarborgd bleef.

De loden haan

De Burmaniazuil met de nieuwe haan

Kraaien

Met het terugplaatsen van de haan bovenop de poppestien is er weer een stukje cultuurhistorie van De Slotplaats in ere hersteld. Misschien komen hiermee de legendes ook weer tot leven. Want de oude zuil met de vroegere haan is nog steeds met raadsels omhuld. Waarom werd de zuil opgericht en waarvoor stond de haan symbool? Waar is de authentieke loden haan van destijds gebleven? Maar de belangrijkste; wat is er waar van de oude legende van de poppestien? Dát zullen we waarschijnlijk gauw genoeg ondervinden!

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja