Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bijzondere orchidee gevonden in Salland

01 juli 2021 | Jantine Wesselink

In een natuurgebied van Natuurmonumenten in Salland zijn door Jaap Ex, mede-eigenaar, dit voorjaar negen exemplaren van de groenknolorchis gevonden. Een zeldzame en Europees beschermde orchidee, die alleen nog in onze laagveen- en kustgebieden voorkomt. De verrassing was dan ook groot.

groenknolorchis

Jaap Ex over zijn vondst: "Ik was eigenlijk op zoek naar  rozetten van de blauwe knoop maar vond toen een nieuwe soort. Ik zag direct dat het iets bijzonders was, een orchidee die ik niet eerder had gezien. Maar wist niet direct welke. De app op mijn mobiel bracht uitsluitsel."

Hydrologie en uitgekiend maaibeheer

Deze vondst kan beschouwd worden als een indicatie van een gezond en goed beheert natuurgebied. Als de omstandigheden in orde zijn, kunnen planten zich daadwerkelijk vestigen. Natuurmonumenten heeft hier daarom samen met het waterschap de laatste jaren hard gewerkt aan de verbetering van de hydrologie. Daarnaast wordt er een uitgekiend en consequent maaibeheer toegepast waarbij het maaisel wordt afgevoerd.

Bodemonderzoek met parnassia op de voorgrond

Bodemonderzoek met parnassia op de voorgrond

Botanische natuurparels

Het gebied maakt onderdeel uit van een drietal botanische natuurparels rondom Raalte. "Dit perceel ontwikkelt zich de laatste jaren erg mooi met vorig jaar voor het eerst blauwe knoop en klokjesgentiaan en nu deze kers op de taart", aldus Ex.

Effect van natuurherstel

De gebiedjes liggen allemaal in voormalig beekdal. Op sommige percelen is de bouwvoor verwijderd, zoals bijvoorbeeld vorig jaar nog in het Hoge Broek. Hierdoor keerden al soorten als parnassia, moeraswespenorchis, welriekende nachtorchis, heidekartelblad en gevlekte orchis terug. 

Natuurherstel Hoge Broek - Raalte

Natuurherstel Hoge Broek 2020

Fauna blijft achter

Ondanks al dat positieve nieuws beseft de Natuurmonumentenboswachter Ruben Vermeer ook dat de natuurgebiedjes klein zijn en geïsoleerd liggen. De flora is spectaculair hersteld, maar de fauna van deze hooilanden is nog niet wat het ooit was.  

Genieten vanaf de randen

De bloemenpracht in de gebieden is vanaf de randen te bewonderen. Vanwege de kwetsbare natuur zijn er geen recreatieve voorzieningen in de gebieden zelf. Meer informatie over het werk van Natuurmonumenten in Salland >>

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink