Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ledenbijeenkomst Overijssel 2022

07 november 2022 | Simone Damhof

Onder dreigende luchten kwamen zaterdagmorgen 1 oktober jl. zo'n 75 leden uit Overijssel bij elkaar op Landgoed Eerde. In de Internationale school heet de voorzitter van de ledencommissie, Henk Algra, iedereen welkom en vertelt over de activiteiten van het afgelopen jaar. High-lights zijn het webinar over biodiversiteit en de sessie in Heino met als thema: 'welk landschap eet u’. Genoeg om op terug te kijken en met een blik op de toekomst vervolgen we het programma.

Ledencommissie

Afscheid en welkom

In de vergadering wordt formeel afscheid genomen van twee LC-leden, Hein Kuijper en Harrie Alberts. Als nieuw lid wordt geïnstalleerd Els Boerrigter.

Kiezen voor integrale aanpak

De eerste spreker Berno Strootman is landschapsarchitect, voormalig rijksadviseur en bestuurslid van  Natuurmonumenten. Hij gaat in op het belang van een integrale aanpak van gebieden als het gaat om ons klimaat, water, wonen, werken, natuur en landbouw. Hij benadrukt dat anders dan in het verleden iedereen er nu van doordrongen lijkt dat het tijd is voor echte keuzes. En geld hoeft het probleem niet te zijn, het kabinet heeft hiervoor veel budget op de plank liggen. Water is daarbij een thema dat ons allemaal raakt en verbindt, dat stemt tot optimisme voor de toekomst.

Voldoende schoon water

De volgende spreekster is Nettie Aarnink, dagelijks bestuurslid van het waterschap Vechtstromen. Kern van haar verhaal is dat naast veiligheid, voldoende water en schoon water voor het waterschap steeds belangrijker zijn geworden. De droge zomer van 2018 was daarbij de ondubbelzinnige 'wake-up-call'.

Water vasthouden

Wat die verschuiving in prioriteiten betekent vertelt Bas Worm, strateeg bij het waterschap. Hij laat zien hoe het landschap de laatste 100 jaar is veranderd. Zo is alleen al de rivier de Regge 25 kilometer korter geworden en is het grondwater in de zomer nu zo'n 50 cm lager dan vroeger. Vanuit de haarvaten van ons watersysteem moeten we ons er dus veel meer op richten op water vasthouden.

Herstel van het grondwater in het parkbos

Tot slot neemt de regiomanager van Natuur Monumenten, Jaap in 't Veld ons mee in wat dit alles betekent voor het beheer van Eerde. Eye-catcher is natuurlijk het prachtig gerestaureerde kasteel, maar veel belangrijker zijn het herstel van het parkbos en de maatregelen die genomen worden voor het grondwaterherstel. En Corona heeft ons geleerd dat een gezonde natuur ook bijdraagt aan de gezondheid van mensen.

Wandelend het water bekijken

Hierna gaan we uiteen in vier groepen voor een excursie over het landgoed. Op een enkele donderslag in de verte en een klein buitje na zijn de weergoden ons goed gezind, waarna we om een uur of twee in boerderij de Meulenhorst afsluiten met een lunch. Al met al dus een geslaagde bijeenkomst.

Simone Damhof
Simone Damhof