Ga direct naar inhoud
Nieuws

‘Natuurgebieden zijn combinatie van natuur en cultuur’

06 december 2018 | Natuurmonumenten

Natuur en cultuur in Nederlandse natuurgebieden horen onlosmakelijk bij elkaar. Het is goed om daar bij het beheer rekening mee te houden. Dat vindt cultuurhistoricus Michiel Purmer, die 7 december promoveert op zijn proefschrift ‘Het landschap bewaard’.

Eerder Achterbroek

Natuurmonumenten is vooral bekend als natuurbeheerder. Michiel Purmer legt in zijn promotieonderzoek juist de nadruk op het cultureel erfgoed bij Natuurmonumenten, dat in talrijke natuurgebieden aanwezig is.

Natuur vol sporen uit het verleden

Veel Nederlandse natuurgebieden zijn in aanleg cultuurlandschappen met een lange ontwikkelingsgeschiedenis. Het leidde tot een gelaagd landschap, vol met sporen uit het verleden. Bij het beheer van natuurgebieden is het goed om daar nadrukkelijk rekening mee te houden, vindt Purmer.

“Mijn onderzoek benadrukt de historische gelaagdheid van Nederlandse natuurgebieden. Het bevat ook een toetsingskader om ingrepen in het landschap te beoordelen. Uitgangspunt is dat Nederlandse natuurgebieden een combinatie zijn van zowel natuur als cultuur.

Ik hoop dat erfgoed in natuur en landschap de aandacht krijgt die het verdient. De toekomstige uitdagingen op het vlak van landschap, ruimtelijke kwaliteit en klimaat zijn groot. Met dit historisch-geografisch onderzoek wil ik graag een bijdrage leveren aan het debat daarover, zeker nu grootschalige natuurontwikkeling onder de term rewilding (wildernisnatuur) weer op de agenda staat.”

Cultuurlandschap

Purmer illustreert in zijn onderzoek dat Natuurmonumenten een van de grootste erfgoedbeheerders van Nederland is. In vier voorbeeldgebieden onderzocht hij in historisch perspectief de rol van erfgoed in het beheer van de natuurgebieden.

Een belangrijk voorbeeld is Eerder Achterbroek bij Ommen, onderdeel van Landgoed Eerde. Dat verwierf Natuurmonumenten in 1949. niet zozeer vanwege de natuurwaarden, maar als zeldzaam voorbeeld van een kleinschalig ‘Saksisch’ cultuurlandschap. Behoud van dat landschap was het streven. En dat is het nog steeds. Een recent herstelplan zorgt voor duurzaam behoud van het landgoed, met een voorname rol voor het erfgoed. Wie een kijkje wil nemen, kan dat doen via de wandelroute door het Eerder Achterbroek.

 

 

Natuurmonumenten