Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurontwikkeling in Eerderhooilanden

15 februari 2024 | Liesbeth Voorthuijsen

Eerderhooilanden is onderdeel van het Natura 2000 Vecht- en Beneden Reggegebied. Het gebied is ongeveer 60 hectare groot en maakt deel uit van Landgoed Eerde. Een groot deel is eigendom van Natuurmonumenten.

Eerderhooilanden

Provincie Overijssel heeft in Eerderhooilanden een Natura 2000-opgave om kwetsbare en bijzondere natuur te beschermen en te herstellen. Daarnaast heeft waterschap Vechtstromen een opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) bij de Hammerwetering.

De Hammerwetering is een langzaam stromende beek in het stroomgebied van de Regge. De beek loopt door Eerderhooilanden. De Hammerwetering voldoet nog niet aan de doelen uit de KRW, met name op het gebied van vispasseerbaarheid en natuurlijke inrichting. De KRW is de belangrijkste Europese richtlijn als het gaat over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Al het water in Nederland moet eind 2027 een goed leefgebied zijn voor de planten en dieren die er thuishoren.   Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en Natuurmonumenten hebben de handen ineengeslagen, waarbij beide opgaves gezamenlijk worden opgepakt. 

Liesbeth Voorthuijsen