Nieuws van de boswachter

Rabattensysteem benut om water vast te houden

03 november 2020 | Olga de Lange

Natuurmonumenten is klaar met de werkzaamheden aan het rabattensysteem op Landgoed Eerde. Dit systeem van ruggetjes en greppels voerde vroeger het water snel af om het bos droog te houden. Nu helpt het systeem om water juist vast te houden.

Werk aan rabattensysteem Eerde

Last van verdroging

Je zou het misschien niet zeggen na de regen van afgelopen dagen, maar de natuur heeft nog steeds veel last van de verdroging. Daarom werken we op Landgoed Eerde aan herstel van de waterhuishouding. Het nog aanwezige rabattensysteem kon daarvoor benut worden.

Rabattensysteem op Eerde

Rabattensysteem op Eerde

Bodem opgehoogd

Op een aantal plekken zijn grachten, greppels of sloten ondieper gemaakt door de bodem op te hogen met leemhoudend zand. Hierdoor wordt water minder snel afgevoerd en is het water langer beschikbaar voor de omliggende natuur. 

Na het ophogen van de bodem

Na het ophogen van de bodem

Dammen en stuw

Op diverse plaatsen zijn de greppels afgedamd. Hierdoor blijft het water langer in het bos.
Om te voorkomen dat bomen doodgaan als het plotseling te nat is hebben we een regelbare stuw geplaatst. Zo kan het water bij een te hoog waterpeil afgevoerd worden.

Boswachter Marcel Meenhuis bij de regelbare stuw

Boswachter Marcel Meenhuis bij de regelbare stuw

Slim omgaan met water

In Overijssel werken we samen met anderen aan biodiversiteit en klimaat door slim om te gaan met water. Daardoor is de natuur minder kwetsbaar in tijden van extreme droogte. De projecten zijn mogelijk door financiële bijdragen van Provincie Overijssel, Deltafonds, Waterschap Vechtstromen en Natuurmonumenten.

Afgedamde greppel

Afgedamde greppel

Olga de Lange
logo